Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru - Chemia środowiska A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-CS1-2PDWVI-3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru - Chemia środowiska A
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne specjalnościowe
II rok Chemii ogólnej semestr letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia dotyczące procesów zachodzących w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem procesów atmosferycznych. W ramach przedmiotu omawiana jest budowa głównych elementów środowiska, pierwiastki i związki chemiczne wchodzące w ich skład, przedstawiane są procesy fizyczne i chemiczne oraz zmiany zachodzące w środowisku, wywołane czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi. Przedstawione zostaną również główne problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz metody ich ograniczania.

Pełny opis:

Metody dydaktyczne: wykład, wykonywanie doświadczeń według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych, analiza wyników

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratorium, pisemne zaliczenie wykładu

Ogólny nakład pracy studenta: 50,0 godz. w tym: udział w wykładach: 15,0 godz.;

udział w zajęciach laboratoryjnych: 15,0 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 16,2 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 3,8 godz.

Literatura:

1. P. O’Neil, Chemia środowiska. PWN, Warszawa 1997.

2. E. Kociołek-Balawejder, E. Stanisławska, Chemia Środowiska. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław 2012.

3. G.W. vanLoon, S.J. Duffy, Chemia środowiska. PWN, Warszawa, 2007.

4. W. Isidorow, J. Jaroszyńska, Chemiczne problemy ekologii. Wydawnictwo UwB, Białystok, 1998.

Efekty uczenia się:

1. Student zna właściwości chemiczne i zasady klasyfikacji środowiskowej pierwiastków i związków chemicznych oraz specyfikę ich występowania w geosferach, zna globalne cykle biogeochemiczne pierwiastków.

2. Student wyjaśnia pojęcia z zakresu fizykochemii atmosfery, hydrosfery i litosfery, ich budowę i skład chemiczny, zna źródła i rodzaje zanieczyszczeń występujących w środowisku wodnym, glebie i powietrzu oraz sposoby ich usuwania oraz ograniczania emisji.

3. Student potrafi przeprowadzić w laboratorium wybrane procesy chemiczne właściwe dla atmosfery, wykorzystuje obserwacje do formułowania wniosków związanych z celem pracy i wyjaśnieniem zjawisk atmosferycznych, opanował umiejętności manualne niezbędne w pracy laboratoryjnej; potrafi planować i obserwować eksperymenty, wyciągać z nich wnioski oraz opracowywać wyniki w formie pisemnej.

4. Student potrafi pracować w grupie, zna i stosuje zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym.

5. Student ma świadomość naturalnych właściwości środowiska oraz negatywnych konsekwencji jego zanieczyszczenia spowodowanego działalnością człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (kolokwium), ocena aktywności studenta podczas wykładu, cena sprawozdań z wykonywanych ćwiczeń, bieżąca ocena pracy studentów podczas wykonywania zajęć

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kotowska
Prowadzący grup: Justyna Kapelewska, Urszula Kotowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kotowska
Prowadzący grup: Justyna Kapelewska, Urszula Kotowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.