Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-CS3-3JEO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski III
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 4L stac. II stopnia studia chemiczne - przedmioty obowiązkowe
Studia III stopnia III rok
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie ze słownictwem fachowym w stopniu umożliwiającym posługiwanie się literaturą naukową, pisanie artykułów,

wygłaszanie prezentacji ustnych oraz prowadzenie dyskusji.

Pełny opis:

studia doktoranckie w zakresie chemii; studia trzeciego stopnia; profil ogólnoakademicki; studia stacjonarne; język angielski; III rok semestr

I i II (po 15 h w semestrze); przedmiot obowiązkowy; student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych

umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2+; forma prowadzenia zajęć ćwiczenia; punkty ECTS 6; ogólny nakład pracy studenta: 50

godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć i prezentacji: 20 godz.;Nakład pracy studenta związany z

zajęciami : Liczba godzin

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30

o charakterze praktycznym 50

Literatura:

A Course in English for Academic Purposes Oxford EAP, E.de Chazal, S. McCarter

Academic Vocabulary in Use, M. McCarthy, F. O’Dell, CUP

English for Presentations M. Grussendorf, Oxford

Technical English Vocabulary and Grammar, N. Brieger, A. Pohl

Basic English for Science. OUP

New English File Advanced, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, OUP

Professional English in Use Engineering, Mark Ibbotson, CUP

English for Environmental Engineering, M. Grzegożek, I. Starmach

From Alchemy to Nanotechnology M. Korpak

English for Chemistry:film bank: www.efch.jcj.uj.edu.pl

Onestopenglish.com

Efekty uczenia się:

1.Zna słownictwo specjalistyczne z zakresu chemii SD_W09

2.Potrafi napisać tekst specjalistyczny, np.artykuł popularnonaukowy oraz wygłosić prezentację. SD_U06

3. Potrafi wziąć udział w dyskusji na tematy specjalistyczne SD_U07

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny po II semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Markowska
Prowadzący grup: Agnieszka Markowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.