Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-KS2-2PSP1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemi kryminalistycznej i sądowej -przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 17.00 LUB 16.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem kształcenia w obrębie tego przedmiotu jest samodzielne wykonanie pracy magisterskiej obejmującej etap zbierania literatury, planowanie, wykonanie części eksperymentalnej, opracowanie i dyskusja wyników.

Pełny opis:

Kierunek ChKS to studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim,

z dzidziny nauk ścisłych,dyscyplinna nauki chemiczne;

przedmiot z modułu dyplomowego; realizowany na II roku studiów w semestrze zimowym;

obejmuje 120 godzin laboratorium;

16 ECTS;

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek prowadzącego laboratorium.

Efekty uczenia się:

zna i rozumie w pogłębionym stopniu fakty, obiekty i zjawiska obejmujące zaawansowaną wiedzę, z zakresie chemii kryminalistycznej i sądowej, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku;

zna i rozumie metody i narzędzia informatyczne stosowane do numerycznego i statystycznego opracowania danych;

zna i rozumie techniki i metody niezbędne do rozwiązania złożonych problemów, pomiarów oraz interpretacji wyników w zakresie studiowanego kierunku;

potrafi kierować pracą zespołu oraz zachowywać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zalecane w środowisku przemysłowym lub laboratoryjnym;

jest gotów do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Pozytyna ocena umiejętności pracy w laboratorium chemicznym, znajomości zasad BHP i udzielania pierwszej pomocy;

Pozytywna ocena formułowania pytań i udzielania odpowiedzi podczas dyskusji,

Pozyywna ocena ze znajomości literatury fachowej w zakresie realizowanej pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia specjalistyczna, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dubis
Prowadzący grup: Aneta Baj, Joanna Breczko, Krzysztof Brzeziński, Ewa Cieszyńska, Justyna Czyrko-Horczak, Krzysztof Deoniziak, Alina Dubis, Agnieszka Hryniewicka, Marta Hryniewicka, Joanna Karpińska, Joanna Kotyńska, Julita Malejko, Karolina Markiewicz, Katarzyna Mielech-Łukasiewicz, Aneta Petelska, Piotr Wałejko, Elżbieta Zambrzycka-Szelewa, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dubis
Prowadzący grup: Diana Bobrowska, Ewa Cieszyńska, Alina Dubis, Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Marta Hryniewicka, Izabella Jastrzębska, Beata Kalska-Szostko, Urszula Klekotka, Joanna Kotyńska, Zenon Łotowski, Karolina Markiewicz, Katarzyna Mielech-Łukasiewicz, Iwona Misztalewska-Turkowicz, Monika Naumowicz, Aneta Sokół, Piotr Wałejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.