Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magieterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-KS2-2SMR1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magieterskie
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemi kryminalistycznej i sądowej -przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Kierunek ChKS to studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim,

z dzidziny nauk ścisłych,dyscyplinna nauki chemiczne;

przedmiot z modułu dyplomowego; realizowany na II roku studiów w semestrze letnim;

obejmuje 30 godzin seminarium;

10 ECTS;

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w obrębie tego modułu jest zaprezentowanie wyników pracy magisterskiej obejmującej etap zbierania literatury, planowania, opracowania wyników oraz przedstwienie ich w kontekście dyskusji z danymi literaturowymi.

Pełny opis:

Celem kształcenia w obrębie tego modułu jest pogłębienie wiedzy specjalistycznej, zawodowej oraz zapoznanie studenta ze współczesnymi trendami szeroko rozumianej Chemii kryminalistycznej i sądowej.

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek prowadzącego.

Efekty uczenia się:

W pogłębionym stopniu zna i rozumie fakty, obiekty i zjawiska obejmujące zaawansowaną wiedzę, z zakresie chemii kryminalistycznej i sądowej, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku - KA7_WG1;

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; wymogi i procedury polskich oraz europejskich Urzędów Patentowych - KA7_WK3;

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; integrować uzyskane informacje oraz dokonywać ich krytycznej oceny, oraz formułować wnioski - KA7_UW1;

Potrafi dokonać oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji uzyskanych wyników i stosowanych metod analitycznych wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki -KA7_UW6;

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, także w języku angielskim; oraz komunikować się na tematy specjalistyczne z różnymi kręgami odbiorców- KA7_UK1;

Jest gotów do profesjonalnego zachowania, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad- KP7_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Czynny udział w zajęciach,

Pozytywna ocena prezentacji wyników pracy magisterskiej,

Pozytywna ocena formułowania pytań i udzielania odpowiedzi podczas dyskusji,

Bieząca ocena studenta podczas wystąpienia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dubis
Prowadzący grup: Alina Dubis, Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Joanna Karpińska, Aneta Petelska, Artur Ratkiewicz, Barbara Starczewska, Agnieszka Wilczewska, Krzysztof Winkler, Stanisław Witkowski, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dubis
Prowadzący grup: Alina Dubis, Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Izabella Jastrzębska, Beata Kalska-Szostko, Zenon Łotowski, Monika Naumowicz, Aneta Petelska, Barbara Starczewska, Piotr Wałejko, Agnieszka Wilczewska, Krzysztof Winkler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.