Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-KS2-2SMR2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 4L stac. II stopnia studia chemiczne - przedmioty obowiązkowe
II rok II st. Chemii Kryminalistycznej i Sądowej semestr letni
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie wyników pracy magisterskiej realizowanej przez studentów.

Skrócony opis:

Celem kształcenia w obrębie tego modułu jest zaprezentowanie wyników pracy magisterskiej obejmującej etap zbierania literatury,

planowania, opracowania wyników oraz przedstwienie ich w kontekście dyskusji z danymi literaturowymi.

Pełny opis:

Kierunek ChKS to studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim,

z dzidziny nauk ścisłych,dyscyplinna nauki chemiczne;

przedmiot z modułu dyplomowego; realizowany na II roku studiów w semestrze letnim;

obejmuje 30 godzin seminarium;

10 ECTS;

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek prowadzącego.

Efekty uczenia się:

W pogłębionym stopniu zna fakty, obiekty i zjawiska obejmujące zaawansowaną wiedzę, z zakresie chemii kryminalistycznej i sądowej,

przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku - KA7_WG1;

Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności prz0emysłowej i prawa autorskiego; wymogi i procedury polskich oraz

europejskich Urzędów Patentowych - KA7_WK3;

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; integrować uzyskane

informacje oraz dokonywać ich krytycznej oceny, oraz formułować wnioski - KA7_UW1;

Umie dokonać oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji uzyskanych wyników i stosowanych metod analitycznych

wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki -KA7_UW6;

Umie pozyskiwać informacje z literatury, także w języku angielskim; oraz komunikować się na tematy specjalistyczne z różnymi kręgami

odbiorców- KA7_UK1;

Jest gotów do profesjonalnego zachowania, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad-

KP7_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Czynny udział w zajęciach,

Pozytywna ocena prezentacji wyników pracy magisterskiej,

Pozytywna ocena formułowania pytań i udzielania odpowiedzi podczas dyskusji,

Bieząca ocena studenta podczas wystąpienia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dubis
Prowadzący grup: Alina Dubis, Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Joanna Karpińska, Aneta Petelska, Artur Ratkiewicz, Barbara Starczewska, Agnieszka Wilczewska, Krzysztof Winkler, Stanisław Witkowski, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dubis
Prowadzący grup: Alina Dubis, Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Izabella Jastrzębska, Beata Kalska-Szostko, Monika Naumowicz, Aneta Petelska, Barbara Starczewska, Piotr Wałejko, Agnieszka Wilczewska, Krzysztof Winkler, Agnieszka Wojtkielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.