Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy gospodarowania odpadami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-OS1-1PGO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy gospodarowania odpadami
Jednostka: Wydział Biologiczno-Chemiczny
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ochrony środowiska-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Chemia ogólna i nieorganiczna 0200-OS1-1CON
Chemia organiczna 0200-OS1-1CHO

Założenia (opisowo):

Czym są odpady, problemy postępowania z nimi (unieszkodliwianie, wykorzystanie gospodarcze). Promocja ochrony środowiska i zachowań proekologicznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Źródła powstawania odpadów. Oddziaływanie odpadów na środowisko. Prawne aspekty gospodarowania odpadami. Zasady postępowania z odpadami. Wykorzystanie odpadów do celów przemysłowych i rolniczych. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi. Recykling. Gospodarka odpadami w województwie podlaskim.

Pełny opis:

Źródła, charakterystyka i klasyfikacja odpadów. Oddziaływanie odpadów na środowisko. Prawne aspekty gospodarowania odpadami. Zasady postępowania z odpadami. Konstrukcja składowisk i ich rekultywacja. Wykorzystanie odpadów do celów przemysłowych i rolniczych. Unieszkodliwianie i deponowanie odpadów. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi. Recykling. Technologie niskoodpadowe i bezodpadowe. Gospodarka odpadami w województwie podlaskim.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cz. Rosik-Dulewska: Podstawy gospodarki odpadami, PWN, Warszawa, 2002.

2. E. Pyłka-Gutowska: Ekologia z ochroną środowiska, Wyd. Oświata, Warszawa, 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Aleksandrowicz, B. Kuzio, Z. Gurgul: Technologie wykorzystania odpadów, Fundacja Ekologiczna Silesia, Katowice 1993.

2. S. Łuniewski: Bezpieczne składowanie odpadów, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, 2000.

3. J. Siuta i wsp.: Przyrodnicze zagospodarowanie osadów ściekowych, PWN, Warszawa, 1988.

4. www.odpady.org.pl itp. strony internetowe.

Efekty uczenia się:

1. Wyjaśnia zagrożenia i problemy środowiskowe w skali globalnej, regionalnej i lokalnej (K_W11).

2. Charakteryzuje prawne, ekonomiczne i etyczne aspekty problematyki ochrony i kształtowania środowiska (K_W13).

3. Korzysta z informacji źródłowych w języku polskim i obcym (np. mapy, fotografie, wywiad, internet, czasopisma fachowe) (K_U06).

4. Analizuje i ocenia problemy/zagrożenia środowiskowe (K_U16).

5. Współpracuje w zespołach kilkuosobowych (K_U20).

6. Jest zaangażowany w promocję zasad ochrony środowiska (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Łotowski
Prowadzący grup: Zenon Łotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.