Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - lektorat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN2-1ANGL Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski - lektorat
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L niestac.studia ekonomiczne II st. - przedm.lektoratowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu pogłębione rozwijanie umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście zawodowym. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i języka angielskiego ekonomicznego odpowiadające specjalizacjom poszczególnych grup. Zajęcia poświęcone są praktycznemu ćwiczeniu wszystkich sprawności językowych, ze szczególnym naciskiem na prezentacje ustne oraz prace pisemne.

Efekty uczenia się:

1. Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, referaty) i prac pisemnych (np. streszczenie tekstu specjalistycznego) w języku obcym. (E2_U10,E2_U09/ANG_U10,ANG_U09)

2. Student potrafi aktywnie pracować w grupie, np. biorąc czynny udział w dyskusjach oraz dokonując ich podsumowania. (E2_K02 / ANG_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po I semestrze.

Ocena prezentacji i / lub pracy pisemnej.

Testy cząstkowe i / lub semestralne.

Testy uważa się za zaliczone, jeśli student uzyska minimum 50% poprawnych odpowiedzi.

Prace pisemne oceniane będą w z zależności od stopnia złożoności danego tekstu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Januszko
Prowadzący grup: Małgorzata Januszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu pogłębione rozwijanie umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście zawodowym. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i języka angielskiego ekonomicznego odpowiadające specjalizacjom poszczególnych grup. Zajęcia poświęcone są praktycznemu ćwiczeniu wszystkich sprawności językowych, ze szczególnym naciskiem na prezentacje ustne oraz prace pisemne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.