Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-2BETB Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka w biznesie
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni rozumieć istotę konkurencji, instrumentów walki konkurencyjnej. Powinni także znać sytuację na rynku pracy oraz rozumieć istotę zrównoważonego rozwoju.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Na zajęciach przedstawione zostaną podstawowe problemy etyczne występujące w ramach prowadzenia biznesu. Uwaga zwrócona zostanie zarówno na kwestie związane z prowadzeniem walki konkurencyjnej, jak i na problemy dotyczące wewnętrznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki,

Forma studiów stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu Moduł_4 przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina – nauki o zarządzaniu

Rok studiów /semestr Rok II semestr 3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godzin wykładu

Metody dydaktyczne: - wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

Punkty ECTS 1

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 15 godz.

Udział w konsultacjach 1 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego 14 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 30 godz.

Liczba godzin wymagająca bezpośredniego udziału nauczyciela: 16 - 0,53 pkt ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. W.Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2007.

2. Biznes, etyka, odpowiedzialność, pod red. W.Gasparski, A.Lewicka-Strzałecka, PWN, Warszawa 2012.

Uzupełniająca:

1. K. Blanchard, N. W. Peale, Etyka biznesu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

2BETB_W01 Ma wiedzę na temat roli etycznego postępowania przedsiębiorców w ramach działalności gospodarczej (E1_W05)

2BETB _W02 Ma wiedzę o normach etycznych i budowanych na ich podstawie normach prawnych regulujących działalność biznesową oraz problemach związanych z przestrzeganiem tych norm (E1_W07)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej. Na ocenę dostateczną należy zdobyć 50% możliwych do zdobycia punktów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki,

Forma studiów stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu Moduł_4 przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina – nauki o zarządzaniu

Rok studiów /semestr Rok II semestr 3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godzin wykładu

Metody dydaktyczne: - wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu, wykład w e-learningu

Punkty ECTS 1

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 15 godz.

Udział w konsultacjach 1 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego 14 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 30 godz.

Liczba godzin wymagająca bezpośredniego udziału nauczyciela: 16 - 0,53 pkt ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. W.Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2007.

2. Biznes, etyka, odpowiedzialność, pod red. W.Gasparski, A.Lewicka-Strzałecka, PWN, Warszawa 2012.

Uzupełniająca:

1. K. Blanchard, N. W. Peale, Etyka biznesu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2010

2. J.Hendry, Ethics and finance: an introduction, Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013.

Uwagi:

2 godz. w e-learningu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.