Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka zaopatrzenia i produkcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-2LZAO Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Logistyka zaopatrzenia i produkcji
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Podczas zajęć zostaną poruszone zagadnienia z zakresu logistyki zaopatrzenia i produkcji, w szczególności odnoszących się do systemów zaopatrzenia z rozróżnieniem na zapotrzebowanie zależne i niezależne. Na zajęciach zostaną omówione zasady głównych metod zaopatrzenia, takich jak planowanie potrzeb materiałowych. Student powinien zdobyć umiejętność prawidłowego interpretowania zjawisk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów logistycznych, właściwego analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych w zakresie logistyki zaopatrzenia i produkcji oraz praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej w sferze logistyki zaopatrzenia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bendkowski J., Radziejowska G., Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005

Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Wydanie III, Biblioteka Logistyka, Poznań 2005

Matuszek J., Logistyka zaopatrzenia, Wyd. PWSZ im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2012

Mangan J., Lalwani Ch., Global Logistics and supply chain management, John Wiley & Sons, 2016.

Literatura uzupełniająca:

Andrzejczyk P., Zając J., Zapasy i magazynowanie, Przykłady i ćwiczenia, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009 r.

M. Cichosz, Logistics management, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015.

Efekty uczenia się:

KP6_WG1 ma wiedzę o strukturach i instytucjach gospodarczych istotnych z punktu widzenia logistyki zaopatrzenia i produkcji S1A_W01

KP6_WG4 ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji gospodarczych oraz ich elementów, o przyczynach i przebiegu procesów składających się na procesy zaopatrzenia i produkcji S1A_W04

KP6_UW1 potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg procesów zaopatrzenia S1A_U01

KP6_UW2 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie logistyki zaopatrzenia S1A_U02

KP6_U01 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych S1A_U08

KP6_UK1 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu logistyki zaopatrzenia i dystrybucji S1A_U09

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą wystawienia oceny jest kolokwium, prezentacja oraz aktywność na zajęciach (zgodnie z efektami kształcenia w zakresie umiejętności). Dodatkowo wymagane jest wykonanie studium przypadku na platformie blackboard.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bugowski
Prowadzący grup: Łukasz Bugowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Pełny opis:

Zajęcia w formie ćwiczeń będą odnosić się do zaopatrzenia przedsiębiorstw z rozróżnieniem na zaopatrzenie zależne i niezależne. Odpowiada to podziałowi na logistykę produkcji oraz logistykę zaopatrzenia. W odniesieniu do pierwszego zagadnienia zostaną omówione zasady głównych metod zaopatrzenia, takich jak planowanie potrzeb materiałowych, koncepcja just in time oraz metody wyboru dostawców (m.in. AHP). W odniesieniu do drugiego zagadnienia zostaną omówione systemy zamawiania oparte na przeglądzie okresowym lub informacyjnym oraz ekonomiczna wielkość zamówienia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bendkowski J., Radziejowska G., Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005

Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Wydanie III, Biblioteka Logistyka, Poznań 2005

Matuszek J., Logistyka zaopatrzenia, Wyd. PWSZ im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2012

Mangan J., Lalwani Ch., Global Logistics and supply chain management, John Wiley & Sons, 2016.

Literatura uzupełniająca:

Andrzejczyk P., Zając J., Zapasy i magazynowanie, Przykłady i ćwiczenia, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009 r.

M. Cichosz, Logistics management, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.