Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie strategiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES2-2XZST Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie strategiczne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania strategicznego organizacją. Studenci poznają przebieg procesu zarządzania strategicznego, ewolucję zarządzania strategicznego, metody analizy strategicznej i narzędzia kontroli strategicznej, a także różne rodzaje strategii stosowanych przez przedsiębiorstwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa 2006 i nast.

2. Obłoj K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007 i nast.

3. Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, WSPiZ, Warszawa 2000 i nast.

4. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007 i nast.

Literatura dodatkowa:

1. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007

2. Strategor, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2001

3. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007

4. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007

Efekty uczenia się:

Student:

KP7_WG4 ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod i narzędzi opisu oraz technik pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych dyscyplinie nauk ekonomicznych, a także modelowania struktur gospodarczych

KP7_WG6 ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych rodzajów podmiotów, instytucji i struktur ekonomicznych oraz o prawidłowościach rządzących tymi procesami

KP7_UU1 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin komplementarnych do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów

KP7_KK2 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności rolę przywódcy

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin w formie testu: 8-9 pkt – dst; 10 pkt – dst+, 11-12 pkt – db; 13 pkt – db+; 14-15 pkt – bdb

Ćwiczenia:

Suma punktów uzyskanych z z realizacji studiów przypadku z zakresu analizy strategicznej i zarządzania strategicznego. Końcowa ocena: procentowy przedział punktów możliwych do zdobycia - 60-68% - dst; 69-76% - dst+; 77-84%-db; 85-92%-db+; 93-100% -bdb.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.