Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka wniosku o grant

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES3-2MWG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka wniosku o grant
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: Ekonomia 2 rok 3 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie z możliwościami aplikowania o grant oraz z podstawowymi zasadami pisania wniosku o finansowanie badań naukowych.

Skrócony opis:

Zajęcia z metodyki wniosku o grant mają zapoznać doktorantów z możliwościami aplikowania o grant, podstawowymi zasadami pisania i oceny wniosku o finansowanie badań naukowych.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Ekonomia.

Profil studiów- Ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Kod przedmiotu 0300-ES3-2MWG

Poziom kształcenia: Studia doktoranckie.

Rodzaj przedmiotu- obowiązkowy.

Język przedmiotu: Język polski

Rok studiów/semestr studiów: 2 rok/3 semestr

Dziedzina i dyscyplina nauki- Dziedzina: nauki ekonomiczne; Dyscyplina ekonomia.

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia: 7 godz. konwersatorium.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: Wykład, ćwiczenia oraz projekt

Bilans nakładu pracy doktoranta: Przygotowanie projektu 7, uczestnictwo w zajęciach 7.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Udział w zajęciach, projekt, - 14; Punkty ECTS -1

Treści merytoryczne przedmiotu:

1. Zapoznanie doktorantów z ofertą grantów NCN

2. Zapoznanie z podstawowymi zasadami pisania wniosku o grant

3. Zapoznanie z podstawowymi zasadami oceny wniosku.

4. Omówienie podstawowej struktury wniosku o grant PRELUDIUM: cel naukowy, hipotezy badawcze, znaczenie projektu, przewidywany efekt podjętego problemu wraz ze wskazaniem podstawowej literatury

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Poradnik jak złożyć dobry wniosek do NCN

https://www.granty-na-badania.com/2014/03/poradnik-jak-zozyc-dobry-wniosek-do-ncn.html#.W66CQvbLg2w

Instrukcje przygotowywania wniosków:

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje

Przewodnik po grantach i stypendiach dla młodych naukowców

https://www.granty-na-badania.com/2015/09/przewodnik-po-grantach-i-stypendiach.html#.W66CwPbLg2w

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W_1 ma wiedzę dotyczącą sposobów poszukiwania informacji o możliwościach finansowania badań naukowych

UMIEJĘTNOŚCI

U_1 posiada podstawowe umiejętności aplikowania o granty, w tym granty NCN

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KS_1 rozwój odpowiedzialności za wyniki pracy naukowej i uczciwości w działalności badawczej.

Janus Wnioski grantowe bez tajemnic

https://bobn.po.opole.pl/images/przewodniki/wnioski_grantowe_bez_tajemnic.pdf

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach, przygotowanie projektu grantu PRELUDIUM

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Roszkowska
Prowadzący grup: Ewa Roszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Roszkowska
Prowadzący grup: Ewa Roszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia z metodyki wniosku o grant mają zapoznać doktorantów z możliwościami aplikowania o grant, podstawowymi zasadami pisania i oceny wniosku o finansowanie badań naukowych.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Ekonomia.

Profil studiów- Ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Kod przedmiotu 0300-ES3-2MWG

Poziom kształcenia: Studia doktoranckie.

Rodzaj przedmiotu- obowiązkowy.

Język przedmiotu: Język polski

Rok studiów/semestr studiów: 2 rok/3 semestr

Dziedzina i dyscyplina nauki- Dziedzina: nauki ekonomiczne; Dyscyplina ekonomia.

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia: 7 godz. konwersatorium.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: Wykład, ćwiczenia oraz projekt

Bilans nakładu pracy doktoranta: Przygotowanie projektu 7, uczestnictwo w zajęciach 7.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Udział w zajęciach, projekt, - 14; Punkty ECTS -1

Treści merytoryczne przedmiotu:

1. Zapoznanie doktorantów z ofertą grantów NCN

2. Zapoznanie z podstawowymi zasadami pisania wniosku o grant

3. Zapoznanie z podstawowymi zasadami oceny wniosku.

4. Omówienie podstawowej struktury wniosku o grant PRELUDIUM: cel naukowy, hipotezy badawcze, znaczenie projektu, przewidywany efekt podjętego problemu wraz ze wskazaniem podstawowej literatury

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Poradnik jak złożyć dobry wniosek do NCN

https://www.granty-na-badania.com/2014/03/poradnik-jak-zozyc-dobry-wniosek-do-ncn.html#.W66CQvbLg2w

Instrukcje przygotowywania wniosków:

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje

Przewodnik po grantach i stypendiach dla młodych naukowców

https://www.granty-na-badania.com/2015/09/przewodnik-po-grantach-i-stypendiach.html#.W66CwPbLg2w

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.