Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Planowanie procesu dydaktycznego w szkole wyższej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES3-2PPDS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie procesu dydaktycznego w szkole wyższej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: Ekonomia 2 rok 3 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w ramach przedmiotu jest kompleksowa prezentacja i analiza procesu przygotowania i organizacji zajęć dydaktycznych, prawidłowego doboru metod i technik dydaktycznych oraz ukazanie znaczenia współpracy i oceny własnych efektów nauczania.

Pełny opis:

Podczas zajęć doktorant uzyska wiedzę na temat:

– przygotowania i organizacji zajęć dydaktycznych w szkole wyższej,

– standardowych i niestandardowych metod i technik dobieranych do celów i treści kształcenia,

– roli współdziałania, efektów pracy zespołowej,

– znaczenia prezentacji zagadnień skomplikowanych za pomocą prostego języka,

– dobrych praktyk.

Podczas zajęć doktorant uzyska umiejętności w zakresie:

– zaplanowania i przygotowania zajęć na poziomie akademickim w różnych formach nauczania (m.in. wykład, ćwiczenia, seminarium)

– sposobów osiągnięcia wybranych efektów kształcenia,

– pracy zespołowej,

– oceny pracy innych członków zespołu.

Literatura:

Literatura podstawowa

Kostera M., Rosiak A., „Nauczyciel akademicki: zajęcia dydaktyczne: jak je prowadzić, by...” , Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.

Doroszewicz S. (red.), „Metodyka i badania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce”, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2011.

Literatura uzupełniająca:

Ćwiąkała-Małys A., „Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

Efekty uczenia się:

Doktorant, po ukończeniu zajęć:

1. Zna podstawowe zasady skutecznego planowania i organizacji pracy dydaktycznej.

2. Zna zasady sprawnego komunikowania się w procesie edukacyjnym i umie je wykorzystać.

3. Zna zasady doboru metod, form pracy, środków dydaktycznych i sposobu oceny osiągnięć odpowiednio do zakładanych efektów kształcenia.

4. Potrafi wyszukać, analizować, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące tematyki zajęć,

5. Potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązania lub zanalizowania problemu dydaktycznego.

6. Ma świadomość konieczności uczenia się przez całe życie, roli samokształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja multimedialna omawianych zagadnień, warsztaty praktyczne, dyskusja, praca zespołowa, wykorzystanie nowoczesnych technik analitycznych.

Pisemne opracowanie jednego zagadnienia (z kilku do wyboru).

Aktywny udział w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Perło
Prowadzący grup: Dorota Perło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Perło
Prowadzący grup: Dorota Perło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kształcenia w ramach przedmiotu jest kompleksowa prezentacja i analiza procesu przygotowania i organizacji zajęć dydaktycznych, prawidłowego doboru metod i technik dydaktycznych oraz ukazanie znaczenia współpracy i oceny własnych efektów nauczania.

Pełny opis:

Podczas zajęć doktorant uzyska wiedzę na temat:

– przygotowania i organizacji zajęć dydaktycznych w szkole wyższej,

– standardowych i niestandardowych metod i technik dobieranych do celów i treści kształcenia,

– roli współdziałania, efektów pracy zespołowej,

– znaczenia prezentacji zagadnień skomplikowanych za pomocą prostego języka,

– dobrych praktyk.

Podczas zajęć doktorant uzyska umiejętności w zakresie:

– zaplanowania i przygotowania zajęć na poziomie akademickim w różnych formach nauczania (m.in. wykład, ćwiczenia, seminarium)

– sposobów osiągnięcia wybranych efektów kształcenia,

– pracy zespołowej,

– oceny pracy innych członków zespołu.

Literatura:

Literatura podstawowa

Kostera M., Rosiak A., „Nauczyciel akademicki: zajęcia dydaktyczne: jak je prowadzić, by...” , Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.

Doroszewicz S. (red.), „Metodyka i badania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce”, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2011.

Literatura uzupełniająca:

Ćwiąkała-Małys A., „Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.