Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady przygotowania sylabusów przedmiotów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES3-2ZPSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady przygotowania sylabusów przedmiotów
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie istoty oraz zasad sporządzania sylabusów.
Skrócony opis:

Celem kształcenia jest przedstawienie zasad sporządzania sylabusa oraz nabycie umiejętności w zakresie jego sporządzania

Pełny opis:

Nazwa studiów doktoranckich: w zakresie ekonomii

Forma studiów: Stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauk społecznych

Dyscyplina: Ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: II Rok/ semestr III.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: warsztaty - 7 godzin

Metody dydaktyczne:

praca w grupach, wykorzystanie form aktywności słuchaczy, prezentacje przygotowanych sylabusów przy wykorzystaniu technik multimedialnych

Punkty ECTS 1 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w warsztatach: 7

Przygotowanie się do zajęć i sporządzenie sylabusa: 21

Razem: 28 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 7 godz. (0,25 pkt ECTS)

- o charakterze praktycznym 7 godz. (0,25 pkt ECTS)

Literatura:

1. Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów. Przewodnik dla użytkowników. Bruksela, 6 lutego 200 r., http://www.procesbolonski.uw.edu.pl/tresci/ECTS_przewodnik.09.doc

2. Efekty kształcenia – pomocne informacje, www.bjk.uw.edu.pl

3. „Zespół Ekspertów Bolońskich” – materiały z seminariów. www.erasmus.org.pl

Efekty uczenia się:

Umiejętności

SD_UU02 Doktorant umie wykorzystywać wiedzę i umiejętności dydaktyczne, aby przygotować sylabus i sprawnie prowadzić zajęcia ze studentami

SD_UU03 Doktorant potrafi przygotować plan oraz harmonogram pracy dydaktycznej

Kompetencje:

SD_KO01 Doktorant jest gotów do wypełniania obowiązków dydaktyka, rozumie znaczenie prowadzenia zajęć dydaktycznych

SD_KO02 Doktorant potrafi wykazywać się kreatywność w stawianiu pytań

SD_KR01Doktorant wykazuje aktywną postawę wobec wyzwań dydaktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, sporządzenie sylabusa przedmiotu

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Michalczuk
Prowadzący grup: Grażyna Michalczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.