Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski w badanich ekonomicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES3-3ANG2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski w badanich ekonomicznych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne lektoraty

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście zawodowym. Koncentrują się na pracy z tekstami fachowymi oraz rozwijaniu znajomości słownictwa kierunkowego. Zajęcia mają również na celu przygotowanie studentów do zdania wybranego certyfikatu językowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu języka obcego. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i angielskiego ekonomicznego, analiza literatury fachowej, rozwijanie słownictwa kierunkowego i ogólnoakademickiego, wyrażanie opinii na tematy specjalistyczne w formie ustnej i pisemnej, jak również rozwiązywanie zadań przygotowujących do egzaminu certyfikatowego.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki

Stacjonarne

Moduł I: przedmioty podstawowe; przedmiot obowiązkowy

Językoznawstwo stosowane, języki specjalistyczne

III rok – I i II semestr

Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Metody dydaktyczne: metody podające, praktyczne i aktywizujące - objaśnienie, ćwiczenia przedmiotowe, gry dydaktyczne, dyskusja, praca z materiałami, prezentacja

Punkty ECTS: 1 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

42 godz. – udział w zajęciach

16 godz. - przygotowanie do zaliczeń, prezentacji itp.

2 godz. - udział w konsultacjach

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

42, 1 p. ECTS

- o charakterze praktycznym

60h, 2 p. ECTS

Literatura:

Literatura:

- Business Vocabulary in Use Advanced, B. Mascull (Cambridge UP, 2009)

- Business Vocabulary Builder, P. Emerson (MacMillan, 2009)

- FC Use of English, V. Evans

- Advanced Language Practice, Michael Vince (Macmillan, 2003)

- Successful Writing Advanced, V. Evans (Express Publishing, 2004)

- artykuły z czasopism branżowych i sekcji finansowych czasopism online

Efekty uczenia się:

1. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, referaty) i prac pisemnych (np. streszczenie tekstu specjalistycznego) w języku obcym.

SD_UK01

2. Potrafi aktywnie pracować w grupie, np. biorąc czynny udział w dyskusjach oraz dokonując ich podsumowania.

SD_UO01

SD_UO02

3. Posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 lub wyższego Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego SD_UW02

Metody i kryteria oceniania:

Ocena prezentacji, prac pisemnych, aktywności na zajęciach.

Testy cząstkowe i / lub semestralne.

Egzamin ustny po II semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 42 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Pawłowska-Stec
Prowadzący grup: Paulina Pawłowska-Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.