Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy (angielski) - specjalistyczny warsztat językowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS2-1ANGW Kod Erasmus / ISCED: 09.101 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy (angielski) - specjalistyczny warsztat językowy
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Warsztat językowy - ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu języka obcego w kontekście zawodowym. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka angielskiego ekonomicznego odpowiadające specjalizacji. Przedmiot ma na celu ugruntowanie i rozszerzenie sprawności komunikacyjnych poznanych w pierwszym semestrze studiów oraz rozwijanie kompetencji komunikacyjnej i słownictwa z zakresu biznesowego.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki - Stacjonarne

Moduł I: przedmioty podstawowe; przedmiot obowiązkowy

Językoznawstwo stosowane, języki specjalistyczne

I rok – II semestr

Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Metody dydaktyczne: metody podające, praktyczne i aktywizujące - objaśnienie, ćwiczenia przedmiotowe, gry dydaktyczne, case study, dyskusja, praca z materiałami, prezentacja

Punkty ECTS: 2 punkty

Bilans nakładu pracy studenta:

30 godz. – udział w zajęciach

18 godz. – przygotowanie do zajęć, prezentacji, zaliczeń

2 godz. - udział w konsultacjach

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

30h, 1,2 p. ECTS

- o charakterze praktycznym

50h, 2 p. ECTS

Literatura:

Literatura:

1. Business Vocabulary in Use Advanced - B. Mascull (Cambridge UP, 2009)

2. Business Vocabulary Builder - P. Emerson (MacMillan, 2009)

3. Successful Writing Advanced - V. Evans (Express Publishing, 2004)

4. Intelligent Business - Advanced - T. Trappe, G. Tullis (Pearson)

5. Intelligent Business - Skills Book Advanced - T. Trappe, G. Tullis (Pearson)

6. artykuły z czasopism branżowych i sekcji finansowych czasopism online

Efekty uczenia się:

Umiejętności:

1. komunikowanie się na tematy specjalistyczne z różnymi kręgami odbiorców.

2. prowadzenie debaty

3. posługiwanie się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią

SA_PS7_UK

4. posiadanie umiejętności przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, referaty) i prac pisemnych (np. streszczenie tekstu specjalistycznego) w języku angielskim z obszaru międzynarodowych stosunków gospodarczych.

KP7_UK1

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przygotowania do zajęć, aktywność na zajęciach, prace pisemne, prezentacja. Kolokwium po II semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.