Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Globalizacja w gospodarce światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS2-2GGS Kod Erasmus / ISCED: 14.201 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Globalizacja w gospodarce światowej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja podstawowych procesów ekonomicznych o zasięgu światowym zachodzących we współczesnej gospodarce. Dokonana zostanie analiza globalizacji i jej wpływu na gospodarki narodowe.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: podstawowy

Moduł: M_2

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów /semestr: Studia drugiego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Znajomość ekonomii i polityki gospodarczej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Punkty ECTS: 3

Udział w wykładach - 30 godz.

Przygotowanie do wykładu - 13 godz.

Egzamin - 2 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 30 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 32, punkty ECTS 1,3

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

D.Rodrik, Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i

wzrost gospodarczy. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa

2011.

J.E.Stiglitz, Globalizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa 2004.

E. Polak, Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne,

Difin SA, Warszawa 2009.

J.A.Scholte, Globalizacja, Oficyna Wydawnicza Humanista ,

Sosnowiec 2006.

D. Claes, C. Knutsen, Governing the global economy, Routledge, London 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Rozwój w dobie globalizacji, red. nauk. A. Bąkiewicz, U.

Żuławska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

N. Wapshott, Keynes kontra Hayek - spór, który zdefiniował

współczesną ekonomię, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa

2013.

J.E. Stiglitz, Cena nierówności, Wydawnictwo Krytyki Politycznej,

Warszawa 2015.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

2GGS_W01 Student ma rozszerzoną wiedzę o globalnych strukturach gospodarczych i ich znaczeniu dla rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych M2_W01,

2GGS_W02 Student ma rozszerzoną wiedzę na temat globalnych struktur gospodarczych, politycznych i społecznych, które powstają w wyniku intensyfikacji globalizacji, w tym handlu międzynarodowego M2_W02,

2GGS_W03 Student ma pogłębioną wiedzę o procesach globalizacji i regionalizacji oraz ich wpływie na zmianę struktur, znaczenia i funkcjonowania instytucji międzynarodowych M2_W08

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bocian
Prowadzący grup: Andrzej Bocian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Proniewski
Prowadzący grup: Marek Proniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja podstawowych procesów ekonomicznych o zasięgu światowym zachodzących we współczesnej gospodarce. Dokonana zostanie analiza globalizacji i jej wpływu na gospodarki narodowe.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.