Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Negocjacje w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-SPM-1NWB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Negocjacje w biznesie
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia negocjacji w biznesie zwiększającej prawdopodobieństwo osiągania porozumień, dających podstawę satysfakcjonującej współpracy z parterami negocjacji w dłuższej perspektywie czasowej.

Pełny opis:

Studia podyplomowe niestacjonarne

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii

12 godz. wykładów

8 godz. ćwiczeń

Punkty ECTS: 6,00

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- z bezpośrednim udziałem nauczyciela 40 godz. - 1,5 ECTS

- o charakterze praktycznym 115 godz. - 4,5 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Fisher R., Ury W., Patton B. (1994). Dochodząc do tak. Negocjowanie

bez poddawania się. Warszawa: PWE.

Mastenbroek W. (1996). Negocjowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

PWN.

Nęcki Z. (1995). Negocjacje w biznesie. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej

Szkoły Biznesu.

Literatura uzupełniająca:

Belbin R.M.(2003). Twoja rola w zespole. Gdańsk: GWP.

Dakowicz A. (2008). Rozwiązywanie konfliktów i sztuka negocjacji. W: D.

Frasunkiewicz (red.), Psychologia biznesu. Wybrane zagadnienia. Białystok:

Wydawnictwo WSFiZ w Białymstoku, 67-80.

Dana D. (1993). Rozwiązywanie konfliktów. Warszawa: PWE.

Nierenberg G.I. (1994). Sztuka negocjacji jako metoda osiągania celu.

Warszawa: Wydawnictwo STUDIO EMKA.

Efekty uczenia się:

1. Zdobycie wiedzy na temat procesów zachodzących w trakcie prowadzenia negocjacji w biznesie w oparciu o harwardzki projekt negocjacyjny: 1) Oddziel ludzi od problemu; 2) Skoncentruj się na interesach a nie stanowiskach; 3) Poszukuj możliwości dających korzyści obu stronom; 4) Stosuj obiektywne kryteria - WIEDZA (SP_W04)

2. Nabycie umiejętności praktycznego przygotowania i prowadzenia negocjacji zmierzających do osiągnięcia porozumienia korzystnego dla obu stron - UMIEJĘTNOŚCI (SP_U04)

3. Rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron jak również mocnych i słabych stron partnera w negocjacjach umożliwiających tworzenie klimatu współpracy w trakcie prowadzonych negocjacji - KOMPETENCJE SPOŁECZNE (SP_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady i ćwiczenia angażujące słuchaczy (m.in. praca w parach i zespołach, wypełnianie i analiza testów z zakresu kompetencji negocjacyjnych, nagrywanie z użyciem kamery i omawianie mocnych i słabych stron zachowań negocjacyjnych).

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: test zaliczeniowy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Dakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia negocjacji w biznesie zwiększającej prawdopodobieństwo osiągania porozumień, dających podstawę satysfakcjonującej współpracy z parterami negocjacji w dłuższej perspektywie czasowej.

Pełny opis:

Studia podyplomowe niestacjonarne

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii

12 godz. wykładów

8 godz. ćwiczeń

Punkty ECTS: 6,00

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- z bezpośrednim udziałem nauczyciela 40 godz. - 1,5 ECTS

- o charakterze praktycznym 115 godz. - 4,5 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Chełpa S., Witkowski T. (1995). Psychologia konfliktów. Warszawa: WSiP.

Dąbrowski P.J. (1991). Praktyczna teoria negocjacji. Warszawa: "SORBOG" Sp. z o.o.

Fisher R., Ury W., Patton B. (1994). Dochodząc do tak. Negocjowanie

bez poddawania się. Warszawa: PWE.

Mastenbroek W. (1996). Negocjowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

PWN.

Nęcki Z. (1995). Negocjacje w biznesie. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej

Szkoły Biznesu.

Ury W. (1995). Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji. Warszawa: PWE.

Literatura uzupełniająca:

Belbin R.M.(2003). Twoja rola w zespole. Gdańsk: GWP.

Cialdini R., Martin S., Goldstein N. (2016). Mała wielka zmiana. Jak skuteczniej wywierać wpływ. Sopot: GWP.

Dakowicz A. (2008). Rozwiązywanie konfliktów i sztuka negocjacji. W: D.

Frasunkiewicz (red.), Psychologia biznesu. Wybrane zagadnienia. Białystok:

Wydawnictwo WSFiZ w Białymstoku, 67-80.

Dana D. (1993). Rozwiązywanie konfliktów. Warszawa: PWE.

Nierenberg G.I. (1994). Sztuka negocjacji jako metoda osiągania celu.

Warszawa: Wydawnictwo STUDIO EMKA.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.