Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody statystyczne w audycie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-SPR-1MSA Kod Erasmus / ISCED: 11.2 / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Metody statystyczne w audycie
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Poprawa efektywności pracy audytora wewnętrznego poprzez zastosowanie wybranych metod statystycznych, w tym przede wszystkim metodologii doboru próby i testów zgodności.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Poprawa efektywności pracy audytora wewnętrznego poprzez zastosowanie wybranych metod statystycznych, w tym przede wszystkim metodologii doboru próby i testów zgodności.

Pełny opis:

• Wprowadzenie do metodyki doboru próby.

• Podstawowe zagadnienia statystyczne w próbkowaniu (populacja, ryzyko próbkowania, podstawowe parametry rozkładu jednej cechy, charakterystyka rozkładów zmiennej losowej).

• Metody doboru próby (metody statystyczne, niestatystyczne z wnioskowaniem matematycznym, niestatystyczne).

• Statystyczne techniki doboru próby (dobór prosty losowy, dobór losowy z interwałem, dobór próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów, stratyfikacja, dobór blokowy).

• Niestatystyczne techniki doboru próby (dobór celowy, dobór przypadkowy, techniki mieszane).

• Zastosowanie próbkowania w testach zgodności.

• Szacowanie podstawowych parametrów z populacji oraz wartości populacji.

• Wykorzystanie wybranych programów komputerowych w losowym doborze próby.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Metodyka doboru próby do kontroli, NIK, Warszawa, sierpień 2002, www.nik.gov.pl

D. Klima, Statystyka dla audytorów w przykładach, Biblioteka Audytora, InfoAudit sp. z o. o., Warszawa 2005.

A. Hołda, J. Pociecha, Probabilistyczne metody badania sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.

Literatura dodatkowa:

K.R. Bąk (red.), Statystyka wspomagania Exelem 2007, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2010.

M. Sobczyk, Statystyka matematyczna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Z. Wojdylak-Sputowska, A.J. Sputowski, Wydatki jednostki samorządu terytorialnego. Audyt wewnętrzny – wzory kwestionariuszy – testy zgodności (z suplementem elektronicznym)., Wydawnictwo ODDK, Gdańsk Oliwa 2008.

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

• Poznanie podstawowych pojęć z zakresu metodyki doboru próby.

• Poznanie podstawowych zagadnień statystycznych w próbkowaniu.

• Zapoznanie uczestników z metodami i technikami doboru próby.

• Zapoznanie uczestników z testami zgodności i metodami szacowania podstawowych parametrów statystycznych.

Efekty w zakresie umiejętności:

• Nauczenie uczestników prowadzenia wszystkich etapów badań częściowych bazujących na próbie statystycznej.

• Zdobycie umiejętności wykorzystania wybranych programów w losowym doborze próby.

Efekty w zakresie postaw:

• Uświadomienie uczestnikom roli metod i technik doboru próby w pracy audytora wewnętrznego.

• Uświadomienie uczestnikom roli testów zgodności w pracy audytora wewnętrznego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na podstawie testu. Na wynik

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryta Dziemianowicz
Prowadzący grup: Jacek Marcinkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.