Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-SPR-1NDF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Cel kształcenia:

Umiejętność zidentyfikowania czynu oraz osób, którym można przypisać odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Pełny opis:

1. Przedmiotowy i podmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

2. Zasady przypisywania odpowiedzialności (przykłady orzeczeń).

3. Okoliczności szczególnie wyłączające odpowiedzialność naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

4. Przypadki wyłączające odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

5. Ocena stopnia szkodliwości czynu dla finansów publicznych.

6. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

7. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Literatura:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz. U. 2013, poz. 168 z późn. zm.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela (Dz. U. z 2013 r. poz. 930)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie prowadzenia przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych (dz. U. z 2013 r. poz. 933)

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Zna zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, w tym formy organizacyjno-prawne.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi kierować komórką audytu wewnętrznego lub jednostką do spraw finansów kontroli.

2. Identyfikuje potrzeby jednostki w zakresie audytu, kontroli, i rachunkowości.

3. Rozpoznaje wartość audytu wewnętrznego.

4. Potrafi zaproponować poprawę systemu zarządzania i kontroli.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę dalszego uczenia się

2. Właściwie identyfikuje zasadność i cel uzupełniania zdobytych kwalifikacji oraz potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę oraz umiejętności z zakresu rachunkowości, audytu wewnętrznego i kontroli w sektorze publicznym

3. Wykazuje gotowość do aktywnego uczestniczenia w kreowaniu wizerunku jednostki

4. Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i innych

5. Jest przygotowany do komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy

6. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki w życiu codziennym i zawodowym

7. Potrafi myśleć i działać w sposób racjonalny i przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryta Dziemianowicz
Prowadzący grup: Katarzyna Łyszczarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.