Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja komórki audytu wewnętrznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-SPR-1OKA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Organizacja komórki audytu wewnętrznego
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na skuteczne i wydajne zarządzanie komórką audytu wewnętrznego w jednostce

Pełny opis:

1. Organizacja pracy komórki audytu wewnętrznego – zasady wynikające z obowiązujących przepisów oraz standardów audytu wewnętrznego

2. Odpowiedzialność i rola zarządzającego audytem wewnętrznym w sprawnym funkcjonowaniu komórki audytu wewnętrznego

3. Skuteczna komunikacja pomiędzy kierownikiem komórki audytu wewnętrznego i kierownikiem jednostki

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego

Literatura uzupełniająca, Instytut Audytorów Wewnętrznych

1. Poradniki, Instytut Audytorów Wewnętrznych

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

Wiedza

1. Zna definicje, terminologię i podejścia do prowadzenia audytu wewnętrznego, rachunkowości i sprawozdawczości oraz kontroli zarządczej

2. Posiada pogłębioną wiedzę o organizacji komórki audytu wewnętrznego, metodyce jego przeprowadzania oraz ocenie jego jakości

Umiejętności

1. Potrafi kierować komórką audytu wewnętrznego lub jednostką do spraw finansów i kontroli

2. Identyfikuje potrzeby jednostki w zakresie audytu, kontroli i rachunkowości

3. Rozpoznaje wartość audytu wewnętrznego

Kompetencje społeczne

1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę dalszego uczenia się

2. Właściwie identyfikuje zasadność i cel uzupełniania zdobytych kwalifikacji oraz potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę oraz umiejętności z zakresu rachunkowości, audytu wewnętrznego i kontroli w sektorze publicznym

3. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, podejmując wyzwania zawodowe w dziedzinie ekonomii i prawa, szczególnie w zakresie realizacji zadań audytowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

4. Wykazuje gotowość do aktywnego uczestniczenia w kreowaniu wizerunku jednostki

5. Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i innych

6. Jest przygotowany do komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy

7. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki w życiu codziennym i zawodowym

8. Potrafi myśleć i działać w sposób racjonalny i przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie oceny aktywności słuchaczy na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryta Dziemianowicz
Prowadzący grup: Konrad Knedler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.