Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz.4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-2ANG2 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski cz.4
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedmioty lektorskie
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście zawodowym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat języka angielskiego - ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu języka obcego. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i angielskiego ekonomicznego odpowiadające specjalizacjom poszczególnych grup.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki

Stacjonarne

Moduł I: przedmioty kształcenia ogólnego; przedmiot obowiązkowy

Językoznawstwo stosowane, języki specjalistyczne

II rok – IV semestr

Metody dydaktyczne: metody podające, praktyczne i aktywizujące - objaśnienie, ćwiczenia przedmiotowe, gry dydaktyczne, dyskusja, praca z materiałami, prezentacja

Punkty ECTS

2 punkty

Bilans nakładu pracy studenta:

30 godz. – udział w zajęciach

1,75 godz. - egzamin

2 godz. - udział w konsultacjach

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

33,75 godz., 1,35 p. ECTS

- o charakterze praktycznym

60 godz., 2 p. ECTS

Literatura:

Literatura:

- Business Result Intermediate, J.Hughes, J.Naunton (Oxford UP, 2007)

- Business Result Upper-intermediate, M. Duckworth, R. Turner (Oxford UP, 2008)

- Business Vocabulary in Use Advanced, B. Mascull (Cambridge UP, 2009)

- Business Vocabulary Builder, P. Emerson (MacMillan, 2009)

- Advanced Language Practice, Michael Vince (Macmillan, 2003)

- First Certificate Language Practice, Michael Vince (Macmillan, 2003)

- Successful Writing Advanced, V. Evans (Express Publishing, 2004)

Efekty uczenia się:

1. Posługuje się językiem obcym w zakresie zarządzania na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Z1_U09/ANG_U09

2. Posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, krótkie referaty) w języku obcym. Potrafi omówić rysunki, wykresy, diagramy oraz zestawienia związane z tematyką właściwą dla swojego kierunku studiów.

Z1_U09/ANG_U09

Z1_U08/ANG_U08

3. Potrafi aktywnie pracować w grupie, np. biorąc czynny udział w dyskusjach oraz dokonując ich podsumowania.

Z1_K02/ANG_K02

Weryfikacja: testy kontrolne, kolokwia, zaliczenia pisemne, egzamin pisemny i ustny.

Zaliczenie przedmiotu ma formę pisemną i obejmuje:

- indywidualne wypowiedzi pisemne i ustne.

- bieżące prace kontrolne

Warunkiem zaliczenia są przynajmniej dostateczne

oceny z w. wym. prac.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena prezentacji, prac pisemnych, aktywności na zajęciach.

Testy cząstkowe i / lub semestralne.

Zaliczenie na ocenę po IV semestrze.

Egzamin pisemny za pośrednictwem platformy Blackboard IV semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Pawłowska-Stec
Prowadzący grup: Paulina Pawłowska-Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.