Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-3SPHA Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo handlowe
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.specjalnościowe
Zarządzanie 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Założeniem wykładu jest przestawienie i analiza podstawowych i przydatnych w praktyce obrotu gospodarczego instytucji z prawa handlowego. W związku z tym tematyka wykładu obejmuje kluczowe zagadnienia zakresu prawa handlowego, w szczególności dotyczy podstawowych konstrukcji prawnych, takich jak spółka, spółka handlowa, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, spółka osobowa, spółka kapitałowa. Ważne miejsce zajmują zasady zawiązywania i funkcjonowania spółek. Podkreślone jest miejsce spółek handlowych w gospodarce rynkowej. Zwrócona zostanie też uwaga na procesy przekształceniowe spółek i ich uwarunkowania prawne.

Skrócony opis:

Tematyka wykładu obejmuje kluczowe zagadnienia zakresu prawa handlowego, w szczególności dotyczy podstawowych konstrukcji prawnych, takich jak spółka, spółka handlowa, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, spółka osobowa, spółka kapitałowa. Ważne miejsce zajmują zasady zawiązywania i funkcjonowania spółek. Podkreślone jest miejsce spółek handlowych w gospodarce rynkowej. Zwrócona zostanie też uwaga na procesy przekształceniowe spółek i ich uwarunkowania prawne.

Pełny opis:

Na wykładzie analizowane są w szczególności następujące zagadnienia: 1. Źródła prawa handlowego; 2. Pojęcie przedsiębiorcy - spółka jako przedsiębiorca, rejestracja, firma, prokura); 3. Klasyfikacja spółek, typy spółek, formy ustrojowe spółek, spółki paneuropejskie; 4. Zagadnienia wspólne(umowa założycielska, majątek spółki, kapitał zakładowy i inne fundusze spółki, wkłady, udziały, akcje, przenoszenie praw udziałowych na inne osoby, obrót udziałami, akcjami, prowadzenie spraw spółki, reprezentacja spółki); 5.Spółka cywilna (pojęcie, charakter prawny, problem braku podmiotowości prawnej, umowa spółki, ustrój majątkowy, odpowiedzialność za zobowiązania, prawa i obowiązki wspólników, przyczyny rozwiązania i likwidacja, znaczenie gospodarcze)); 6. Spółka jawna (definicja normatywna, podmiotowość prawna, zawarcie umowy spółki, rejestracja, wkłady wspólników, majątek spółki, odpowiedzialność za zobowiązania spółki, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, prawa i obowiązki wspólników, zmiany składu osobowego spółki i jej rozwiązanie, spółka jawna a spółka cywilna); 7. Spółka partnerska (definicja normatywna, partnerzy, odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, zmiany składu osobowego rozwiązanie spółki); 8. Spółka komandytowa (definicja normatywna, istota, pozycja prawna komplementariusza, pozycja prawna komandytariusza, zastosowanie, spółka komandytowa a spółka cicha); 9. Spółka komandytowo-akcyjna (istota, specyfika regulacji prawnej, powstanie spółki komandytowej, pozycja prawna komplementariusza, pozycja prawna akcjonariusza, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, organy spółki, zastosowanie spółki komandytowo – akcyjnej); 10. Spółka z o.o. (cechy charakterystyczne spółki z o.o., jej charakter prawny, tworzenie spółki, umowa spółki, spółka w organizacji, rejestracja, udziały, organy spółki, prawa i obowiązki wspólników, zmiana umowy spółki, zmiana wysokości kapitału zakładowego, rozwiązanie i likwidacja spółki); 11. Spółka akcyjna (charakter prawny, rodzaje, specyfika spółki publicznej, tworzenie spółki, umowa założycielska i statut – charakter prawny, forma, treść, znaczenie, system organów spółki, prawa i obowiązki akcjonariuszy, zmiany statutu, podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, dokonywanie czynności specyficznych dla spółki akcyjnej, np. split, squeeze out, buy out); 12. Transformacje spółek (przekształcenia, podział, połączenie - przesłanki, skutki, procedury).

Literatura:

Literatura: A. Kidyba, Prawo handlowe, 19 wyd. Warszawa 2017;

T. Mróz, M. Stec (red.), Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2016;

S. Pszczółka, M.J. Skrodzka, K. Skrodzki, M. Zaremba, Repetytorium Prawo handlowe. Tablice, Testy, Kazusy, Warszawa 2012;

K. Bilewska, A. Chłopecki Prawo handlowe, 2 wyd. Warszawa 2016.

G. Domański, Understanding Modern Company Law, Warszawa 2005;

(Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.); ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.);

Kodeks cywilny;

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Efekty uczenia się:

RPSP_W01- ma ogólną wiedzę na temat podstawowych pojęć ekonomicznych i prawnych P1_W01

RPSP_U01- potrafi prawidłowo analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk oraz zdarzeń prawnych P1_U01

RPSP_U02- rozumie i analizuje zjawiska gospodarcze uwzględniając obowiązujące ustawodawstwo P1_U08

RPSP_K01- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie P1_K01

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Mróz
Prowadzący grup: Teresa Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

w szczególności dotyczy podstawowych konstrukcji prawnych, takich jak spółka, spółka handlowa, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, spółka osobowa, spółka kapitałowa. Ważne miejsce zajmują zasady zawiązywania i funkcjonowania spółek. Podkreślone jest miejsce spółek handlowych w gospodarce rynkowej. Zwrócona zostanie też uwaga na procesy przekształceniowe spółek i ich uwarunkowania prawne.

Pełny opis:

1. Źródła prawa handlowego; 2. Pojęcie przedsiębiorcy - spółka jako przedsiębiorca, rejestracja, firma, prokura); 3. Klasyfikacja spółek, typy spółek, formy ustrojowe spółek, spółki paneuropejskie; 4. Zagadnienia wspólne(umowa założycielska, majątek spółki, kapitał zakładowy i inne fundusze spółki, wkłady, udziały, akcje, przenoszenie praw udziałowych na inne osoby, obrót udziałami, akcjami, prowadzenie spraw spółki, reprezentacja spółki); 5.Spółka cywilna (pojęcie, charakter prawny, problem braku podmiotowości prawnej, umowa spółki, ustrój majątkowy, odpowiedzialność za zobowiązania, prawa i obowiązki wspólników, przyczyny rozwiązania i likwidacja, znaczenie gospodarcze)); 6. Spółka jawna (definicja normatywna, podmiotowość prawna, zawarcie umowy spółki, rejestracja, wkłady wspólników, majątek spółki, odpowiedzialność za zobowiązania spółki, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, prawa i obowiązki wspólników, zmiany składu osobowego spółki i jej rozwiązanie, spółka jawna a spółka cywilna); 7. Spółka partnerska (definicja normatywna, partnerzy, odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, zmiany składu osobowego rozwiązanie spółki); 8. Spółka komandytowa (definicja normatywna, istota, pozycja prawna komplementariusza, pozycja prawna komandytariusza, zastosowanie, spółka komandytowa a spółka cicha); 9. Spółka komandytowo-akcyjna (istota, specyfika regulacji prawnej, powstanie spółki komandytowej, pozycja prawna komplementariusza, pozycja prawna akcjonariusza, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, organy spółki, zastosowanie spółki komandytowo – akcyjnej); 10. Spółka z o.o. (cechy charakterystyczne spółki z o.o., jej charakter prawny, tworzenie spółki, umowa spółki, spółka w organizacji, rejestracja, udziały, organy spółki, prawa i obowiązki wspólników, zmiana umowy spółki, zmiana wysokości kapitału zakładowego, rozwiązanie i likwidacja spółki); 11. Spółka akcyjna (charakter prawny, rodzaje, specyfika spółki publicznej, tworzenie spółki, umowa założycielska i statut – charakter prawny, forma, treść, znaczenie, system organów spółki, prawa i obowiązki akcjonariuszy, zmiany statutu, podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, dokonywanie czynności specyficznych dla spółki akcyjnej, np. split, squeeze out, buy out); 12. Transformacje spółek (przekształcenia, podział, połączenie - przesłanki, skutki, procedury).

Literatura:

Literatura: A. Kidyba, Prawo handlowe, 19 wyd. Warszawa 2017;

T. Mróz, M. Stec (red.), Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2018;

S. Pszczółka, M.J. Skrodzka, K. Skrodzki, M. Zaremba, Repetytorium Prawo handlowe. Tablice, Testy, Kazusy, Warszawa 2012;

K. Bilewska, A. Chłopecki Prawo handlowe, 2 wyd. Warszawa 2016.

G. Domański, Understanding Modern Company Law, Warszawa 2005;

(Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.); ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.);

Kodeks cywilny;

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Mróz
Prowadzący grup: Teresa Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

w szczególności dotyczy podstawowych konstrukcji prawnych, takich jak spółka, spółka handlowa, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, spółka osobowa, spółka kapitałowa. Ważne miejsce zajmują zasady zawiązywania i funkcjonowania spółek. Podkreślone jest miejsce spółek handlowych w gospodarce rynkowej. Zwrócona zostanie też uwaga na procesy przekształceniowe spółek i ich uwarunkowania prawne.

Pełny opis:

1. Źródła prawa handlowego; 2. Pojęcie przedsiębiorcy - spółka jako przedsiębiorca, rejestracja, firma, prokura); 3. Klasyfikacja spółek, typy spółek, formy ustrojowe spółek, spółki paneuropejskie; 4. Zagadnienia wspólne(umowa założycielska, majątek spółki, kapitał zakładowy i inne fundusze spółki, wkłady, udziały, akcje, przenoszenie praw udziałowych na inne osoby, obrót udziałami, akcjami, prowadzenie spraw spółki, reprezentacja spółki); 5.Spółka cywilna (pojęcie, charakter prawny, problem braku podmiotowości prawnej, umowa spółki, ustrój majątkowy, odpowiedzialność za zobowiązania, prawa i obowiązki wspólników, przyczyny rozwiązania i likwidacja, znaczenie gospodarcze)); 6. Spółka jawna (definicja normatywna, podmiotowość prawna, zawarcie umowy spółki, rejestracja, wkłady wspólników, majątek spółki, odpowiedzialność za zobowiązania spółki, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, prawa i obowiązki wspólników, zmiany składu osobowego spółki i jej rozwiązanie, spółka jawna a spółka cywilna); 7. Spółka partnerska (definicja normatywna, partnerzy, odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, zmiany składu osobowego rozwiązanie spółki); 8. Spółka komandytowa (definicja normatywna, istota, pozycja prawna komplementariusza, pozycja prawna komandytariusza, zastosowanie, spółka komandytowa a spółka cicha); 9. Spółka komandytowo-akcyjna (istota, specyfika regulacji prawnej, powstanie spółki komandytowej, pozycja prawna komplementariusza, pozycja prawna akcjonariusza, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, organy spółki, zastosowanie spółki komandytowo – akcyjnej); 10. Spółka z o.o. (cechy charakterystyczne spółki z o.o., jej charakter prawny, tworzenie spółki, umowa spółki, spółka w organizacji, rejestracja, udziały, organy spółki, prawa i obowiązki wspólników, zmiana umowy spółki, zmiana wysokości kapitału zakładowego, rozwiązanie i likwidacja spółki); 11. Spółka akcyjna (charakter prawny, rodzaje, specyfika spółki publicznej, tworzenie spółki, umowa założycielska i statut – charakter prawny, forma, treść, znaczenie, system organów spółki, prawa i obowiązki akcjonariuszy, zmiany statutu, podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, dokonywanie czynności specyficznych dla spółki akcyjnej, np. split, squeeze out, buy out); 12. Transformacje spółek (przekształcenia, podział, połączenie - przesłanki, skutki, procedury).

Literatura:

Literatura: A. Kidyba, Prawo handlowe, 19 wyd. Warszawa 2017;

T. Mróz, M. Stec (red.), Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2018;

S. Pszczółka, M.J. Skrodzka, K. Skrodzki, M. Zaremba, Repetytorium Prawo handlowe. Tablice, Testy, Kazusy, Warszawa 2012;

K. Bilewska, A. Chłopecki Prawo handlowe, 2 wyd. Warszawa 2016.

G. Domański, Understanding Modern Company Law, Warszawa 2005;

(Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.); ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.);

Kodeks cywilny;

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.