Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-3XFMN Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse międzynarodowe
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.specjalnościowe
Zarządzanie 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej funkcjonowania międzynarodowego rynku finansowego oraz jego ewolucji. Studenci nabywają umiejętność analizowania zjawisk zachodzących na międzynarodowych rynkach finansowych i ich wpływu na poszczególne gospodarki narodowe. W szczególności poznają znaczenie kursów walutowych, zasady prowadzenia polityki kursowej, mechanizm międzynarodowych przepływów kapitału, równoważenia bilansu płatniczego, mechanizm integracji walutowej.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalnościowy

MODUŁ: 5

DZIEDZINA: NAUKI EKONOMICZNE

DYSCYPLINA: FINANSE

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia I st/ rok III/ semestr V

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 30 h, ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań; ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, dyskusja, krótkie prezentacje

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

WYKŁAD egzamin końcowy w formie testu

ĆWICZENIA: kolokwium

PUNKTY ECTS: 5

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 h

- egzamin: 2 h

- przygotowanie do wykładów: 8 h

- udział w w konsultacjach; 4 h

- przygotowanie do egzaminu : 20 h

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 10 h

- przygotowanie prezentacji na ćwiczenia: 20 h

- przygotowanie do kolokwium: 20 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 66 (ECTS 2,64)

- o charakterze praktycznym: 15 h (ECTS 0,6)

Literatura:

Literatura podstawowa

1. B. Bernaś (red.), Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2011

2. E Chrabonszczewska, L. Oręziak, Międzynarodowe rynki finansowe, SGH, Warszawa 2000

3. J. Jakubczyc, Jerzy.: International Finance with a focus on currency markets / Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016.

Literatura dodatkowa:

1 R. Płókarz, Globalne rynki finansowe: praktyka funkcjonowania, WN PWN, Warszawa 2013

2. I. Zawiślińska, Optymalny obszar walutowy. Teoria i praktyka na kontynencie amerykańskim, SGH, Warszawa 2008

3. J. Misala, Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki gospodarczej, SGH, Warszawa 2001

4. B. Polszakiewicz i J. Boehlke, Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, WN Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011

Efekty uczenia się:

3XFMN_W01_Student posiada wiedzę o międzynarodowym ruchu pieniądza, polityce finansowej państw oraz ryzyka na rynkach międzynarodowych - Z1_W04

3XFMN_U01 - Student potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg kryzysów finansowych, czynniki kształtujące relacje wymiany pieniądza różnych państw zaangażowanych w wymianę międzynarodową oraz ryzyko, jakie występuje w związku z funkcjonowaniem wielu walut zaangażowanych w wymianę państw -

Z1_U01

3XFMN_U02 - student potrafi posługiwać się zasadami jakie regulują międzynarodowy przepływ pieniądza- Z1_U03

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej - pytania zamknięte.

Zaliczenie ćwiczeń - konieczność zaliczenia kolokwium; ocena z ćwiczeń składa się z oceny z kolokwium, oceny z prezentacji oraz aktywności podczas zajęć

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fiedorczuk
Prowadzący grup: Mariusz Dąbrowski, Monika Fiedorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fiedorczuk
Prowadzący grup: Mariusz Dąbrowski, Monika Fiedorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.