Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do teorii uczenia się i nauczania języków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-1TUN Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do teorii uczenia się i nauczania języków
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posługuje się językiem angielskim na poziomie B2/C1.

Skrócony opis:

Celem kursu jest:

• rozwijanie rozumienia mechanizmów nabywania i uczenia się języków obcych,

• zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami uczenia się języków obcych i ich implikacjami dla metod i technik pracy w klasie szkolnej,

• zapoznanie studentów z podstawową terminologią i problemami związanymi z teoriami uczenia się i nauczania języków.

Pełny opis:

Filologia: filologia angielska

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne

Ogólnoakademicki

I rok, semestr I

15h wykład

Metody pracy: wykład z elementami pracy warsztatowej i dyskusji

Formy pracy: praca indywidualna, w parach i grupach

1 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta Np.: Liczba godzin

Udział w wykładach.

Udział w zajęciach 15h

Przygotowanie do zajęć 10h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 1h

Realizacja zadań projektowych.

Przygotowanie do zaliczenia i obecności na nim. 3h+1h 4h

Razem: 30h

(odpowiada 1 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe Liczba godzin Punkty ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela; 17h odpowiada 0,5 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym. 0h 0 ECTS

Literatura:

Fontana, David. 1991. Psychology for Language Teachers. Second Edition. Basingstoke: Macmillan Publishers.

Gardner, Howard. 2011. Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books.

Harmer, J. 2001. The Practice of English Language Teaching. Third Edition. Harlow: Longman.

Jordan, A., Carlile, O. and Stack, A. 2008. Approaches to Learning. A Guide for Teachers. Maidenhead: Open University Press.

Komorowska, H. 2004. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Lightbown, P. M..and Spada N. 2006. How Languages are Learned. Third Edition. Oxford: Oxford University Press.

Phillips, D. C. 2009. Perspectives on Learning. Fifth Edition. New York: Teachers College Press.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Student opisuje podstawowe teorie nabywania i uczenia się języków obcych. K_W02,K_W03, K_W06

2. Student definiuje podstawowe terminy związane z uczeniem się i nauczanie m języków obcych. K_W02,K_W03, K_W06

3. Student charakteryzuje różnice indywidualne wpływające na proces uczenia się języków obcych. K_W02,K_W03

K_W06, K_U13

UMIEJĘTNOŚCI

4. Student wykazuje rozumienie mechanizmów przyswajania języka obcego. K_U01, K_U02

5. Student wyciąga wnioski dydaktyczne z założeń teorii uczenia się i nauczania języka obcego K_U01, K_U02, K_U07, K_U13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

6. Student przyjmuje postawę refleksyjną wobec problemów związanych z nauczaniem i uczeniem się języków. K_K01, K_K04, K_K07

7. Student wyraża swoją opinię w odniesieniu do kwestii poruszanych na wykładzie K_K01,K_K03, K_K07

sposoby weryfikacji efektów kształcenia: sprawdzian pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu końcowego obejmującego treści wykładu. Minimum zaliczenia wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu jest:

• rozwijanie rozumienia mechanizmów nabywania i uczenia się języków obcych,

• zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami uczenia się języków obcych i ich implikacjami dla metod i technik pracy w klasie szkolnej,

• zapoznanie studentów z podstawową terminologią i problemami związanymi z teoriami uczenia się i nauczania języków.

Pełny opis:

Filologia: filologia angielska

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne

Ogólnoakademicki

I rok, semestr I

15h wykład

Metody pracy: wykład z elementami pracy warsztatowej i dyskusji

Formy pracy: praca indywidualna, w parach i grupach

1 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta Np.: Liczba godzin

Udział w wykładach.

Udział w zajęciach 15h

Przygotowanie do zajęć 10h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 1h

Realizacja zadań projektowych.

Przygotowanie do zaliczenia i obecności na nim. 3h+1h 4h

Razem: 30h

(odpowiada 1 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe Liczba godzin Punkty ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela; 17h odpowiada 0,5 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym. 0h 0 ECTS

Literatura:

Fontana, David. 1991. Psychology for Language Teachers. Second Edition. Basingstoke: Macmillan Publishers.

Gardner, Howard. 2011. Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books.

Harmer, J. 2001. The Practice of English Language Teaching. Third Edition. Harlow: Longman.

Jordan, A., Carlile, O. and Stack, A. 2008. Approaches to Learning. A Guide for Teachers. Maidenhead: Open University Press.

Komorowska, H. 2004. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Lightbown, P. M..and Spada N. 2006. How Languages are Learned. Third Edition. Oxford: Oxford University Press.

Phillips, D. C. 2009. Perspectives on Learning. Fifth Edition. New York: Teachers College Press.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.