Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura amerykańska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-3SAM Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura amerykańska
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Kurs specjalizacyjny dla studentów, którzy zaliczyli kurs "Wstęp do literaturoznawstwa" i "Historia literatury amerykańskiej".

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Problematyka periodyzacji najnowszych dziejów literatury amerykańskiej. Dalsza praktyka w zakresie metodologii interpretacji dzieł literackich, z uwzględnieniem ich kontekstu kulturowego i historycznego.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki.

Studia stacjonarne.

Przedmiot fakultatywny (M_8).

Nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

III rok, semestr VI.

Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotów „Wstęp do literaturoznawstwa” oraz przedmiot „Historia literatury amerykańskiej”.

Liczba godzin: 30h, ćwiczenia.

Metody dydaktyczne: dyskusje, prezentacje.

4 ECTS.

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w ćwiczeniach: 30h

- Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń): 30h

- Dokończenie lub opracowanie w domu sprawozdań z zajęć (ćwiczeń). 30h

- Przygotowanie do zaliczenia i obecności na nim: 18h.

Wskaźniki ilościowe:

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33h - 1,5 pkt. ECTS

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 30h - 1 pkt. ECTS.

Literatura:

Bradley, Scully et al. The American Tradition in Literature, New York: Random House 1981.

Elliott, Emory, ed. The Columbia Literary History of the United States, Columbia University Press 1988.

Hart, James D. The Concise Oxford Companion to American Literature, New York and Oxford: OUP1986.

Postmodern literature, Ian Gregson, OUP, London 2004.

Norton Anthology of American Literature New York: Norton 1998.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- K_W02, K_W03, K_W05, K_W07

Umiejętności:

- K_U03, K_U04, K_U11, K_U13

Kompetencje:

- K_K03, K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę, która jest wystawiona na podstawie testów pisemnych. Jedynie zdobycie min. 60% punktów kwalifikuje do otrzymania oceny:

60 – 74% = 3, 75 – 82% = 4, 83 – 100% = 5

Studenci, którzy otrzymają mniej niż 60% punktów mogą podejść do testu poprawkowego z całości materiału. Aby go zaliczyć muszą uzyskać min. 60% punktów, jednak bez względu na ilość punktów jedyna możliwa ocena to ocena dostateczna.

Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Kolejne nieobecności należy nadrobić wg wskazówek prowadzącego. Nieobecność w czasie testu można usprawiedliwić jedynie zwolnieniem lekarskim.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Partyka
Prowadzący grup: Jacek Partyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest rozwojowi i współczesnym

przedstawicielom amerykańskiej literatury fantastycznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Washington Irving “The Spectre Bridegroom” i “The Legend of the Sleepy Hollow”

James Kirke Paulding - wybrane teksty

Joseph Rodman Drake - wybrane teksty

Charles M. Skinner - wybrane teksty

Edgar Allan Poe - wybrane teksty

Nathaniel Hawthorne “The Great Carbuncle,” “Rappaccini’s Daughter” i “Feathertop”

H. P. Lovecraft “The Call of Cthulhu”

Robert E. Howard “The Phoenix on the Sword”

Peter S. Beagle The Last Unicorn

Ursula K. Le Guin A Wizard of Earthsea

Angela Carter American Ghosts and Old World Wonders

George R.R. Martin A Game of Thrones

Neil Gaiman American Gods

Octavia E. Butler “Amnesty” i “The Book of Martha”

Stephenie Meyer The Twilight Saga

Literatura uzupełniająca:

Attebery, Brian. The Fantasy Tradition in American Literature. From Irving to Le Guin. Bloomington: Indiana UP, 1980.

Attebery, Brian. Strategies of Fantasy. Bloomington: Indiana UP, 1992.

Attebery Brian. Stories about Stories. Fantasy and the Remaking of Myth. New York: OUP, 2014.

Clute, John and John Grant (eds.) The Encyclopedia of Fantasy. London: Orbit, 1997.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.