Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PZJA - pisanie akademickie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS2-2PWR Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: PZJA - pisanie akademickie
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 2 stopień 2 rok sem.letni
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmioty wchodzące w skład modułu PZJA mają na celu:

• rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia poprzez krytyczną analizę tekstów i innych wytworów kultury;

• wzbogacenie zasobu struktur leksykalnych i gramatycznych, szczególnie tych, które są charakterystyczne dla tzw. „naukowego” języka angielskiego;

• przybliżenie zasad prawidłowego cytowania, parafrazowania i streszczania tekstów akademickich z uszanowaniem praw autorskich;

• zapoznanie z zasadami tworzenia krótkich tekstów akademickich;

• umożliwienie intensywnej praktyki w pisaniu tekstów;

• pogłębienie wiedzy ogólnej oscylującej wokół zagadnień społeczno-kulturowych i gospodarczo-politycznych mających miejsce w Polsce i na świecie;

• przygotowanie do egzaminu z Praktycznej Znajomości Języka Angielskiego


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs jest kontynuacja głównych założeń ćwiczeń Pisanie Akademickie z poprzedniego roku akademickiego i będzie obejmował rozwijanie wśród studentów umiejętności krytycznego myślenia, czytania tekstów akademickich ze zrozumieniem i komentowanie ich co w efekcie ma doprowadzić do pozyskania umiejętności niezbędnych do pisania tekstów na poziomie akademickim.

Kurs będzie rozwijał strategie niezbędne do prowadzenia kwerendy bibliotecznej, wykorzystania źródeł internetowych, formułowania planu badawczego, organizowania informacji i ich efektywnego prezentowania w formie pisemnej.

Szczególny nacisk będzie położony na krytyczną ocenę źródeł i sprawy związane z plagiatem.

Ważnym celem będzie wspomaganie studentów w pisaniu pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Zadania wykonywane przez studentów podczas zajęć a także jako prace domowe będą obejmowały:

- krytyczną analizę tekstu

- streszczenia tekstów akademickich

- abstrakty

- porównywanie źródeł

- prace badawcze na dany temat

- prace związane z dyskursem akademickim

- komentarze bibliograficzne

- prace związane z rejestrem języka

- pisanie artykułu akademickiego.

Literatura:

Oshima, A. Hogue A., Writing Academic English, Addison-Wesley Publishing Co.,1981.

Macpherson, R., English for Academic Purposes, PWN, 2004.

Levin, G., Short Essays, HBJ, 1977.

Cory, H., Advanced Writing, Oxford University Press, 1999.

Źródła internetowe:

- On-line activities - http://www.vuw.ac.nz/lals/div1/academic-writing/

- UVic Writer's Guide - http://webuvic.ca/wguide

- On-line Writing Lab - http://owl.english.purdue.edu

- University of Toronto Writing Support - http://www.utoronto.ca/writing

- Writing @CSU - Writing Guides - http://colostate.edu/references/index.cfn

Efekty uczenia się:

- Zna cechy stylu akademickiego/naukowego w piśmie.

- Zna zasady prawidłowego cytowania, parafrazowania i streszczania tekstów akademickich z uszanowaniem praw autorskich.

- Ma poszerzony zasób słownictwa i struktur gramatycznych języka angielskiego.

- Potrafi formułować wypowiedzi pisemne o charakterze naukowym, wykorzystując poglądy własne i innych autorów.

- Dokonuje krytycznej analizy, interpretacji i oceny tekstów i innych wytworów kultury.

Weryfikacja efektów na podstawie oceny prac pisemnych i uczestnictwa w zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę będzie oparte o następujące kryteria:

- zaliczenie zadań pisemnych podczas zajęć,

- zaliczenie zadań domowych,

- obecność na zajęciach (dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze),

- aktywność podczas zajęć.

Kurs kończy się egzaminem po semestrze letnim.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich, Zdzisław Głębocki
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich, Zdzisław Głębocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich, Zdzisław Głębocki
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich, Zdzisław Głębocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.