Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna Znajomość Języka Angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AT2-2PRE Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna Znajomość Języka Angielskiego
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmioty wchodzące w skład modułu PZJA1 mają na celu:

• rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia poprzez krytyczną analizę tekstów i innych wytworów kultury;

• wzbogacenie zasobu struktur leksykalnych i gramatycznych, szczególnie tych, które są charaktystyczne dla tzw. „naukowego” języka angielskiego;

• przybliżenie zasad prawidłowego cytowania, parafrazowania i streszczania tekstów akademickich z uszanowaniem praw autorskich;

• zapoznanie z zasadami tworzenia krótkich tekstów akademickich;

• umożliwienie intensywnej praktyki w pisaniu tekstów;

• pogłębienie wiedzy ogólnej oscylującej wokół zagadnień społeczno-kulturowych

i gospodarczo-politycznych mających miejsce w Polsce i na świecie;

• przygotowanie do egzaminu z Praktycznej Znajomości Języka Angielskiego.


Skrócony opis:

Pisanie akademickie:

Zaliczenie na ocenę po 2 semestrze. Warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu jest wykonanie minimum 60% zadań, które obejmują prace pisemne pisane na zajęciach i w domu. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Formy pomiaru/oceny pracy studenta: testy,prace pisemne, prezentacja, ocenianie ciągłe (obserwacja i ocena nauczyciela, samoocena, ocena członków grupy).

Pełny opis:

Udział w ćwiczeniach. 1 x 120h = 120h (pis.)

1 x 120h = 120h (um.) 240h

Przygotowanie do zajęć. 15 x 6h = 90h (pis.)

15x 6h = 90h (um.) 180h

Realizacja zadań projektowych (np. prezentacje, prace pisemne). 90h (prezentacje)

90h (prace pisemne) 180h

Udział w konsultacjach 120hx2 240h

Przygotowanie do testów. 8x20h 160h

Przygotowanie do egzaminu z Praktycznej Znajomości Języka Angielskiego i obecność na nim. 10h + 6h 16h

Razem: 1016h

(odpowiada

40 pkt. ECTS)

Liczba godzin Punkty ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela; 240h + 240h+6h = 486h odpowiada

19,25 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym. 240+180= 420h odpowiada

16,5 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

1. Zna formalne aspekty użycia stylu akademickiego/naukowego w mowie i piśmie (np. uszanowanie praw autorskich, odniesienie do źródeł, stosowna terminologia)

2. Student zna zasady prawidłowego cytowania, parafrazowania i streszczania tekstów akademickich z uszanowaniem praw autorskich.

3. Student ma poszerzony zasób słownictwa i stuktur gramatycznych języka angielskiego.

4. Student ma pogłębioną wiedzę ogólną z zakresu zagadnień społeczno-kulturowych i gospodarczo-politycznych mających miejsce w Polsce i na świecie.

Metody i kryteria oceniania:

Formy pomiaru/oceny pracy studenta: testy,prace pisemne, prezentacja, ocenianie ciągłe (obserwacja i ocena nauczyciela, samoocena, ocena członków grupy).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Sawczuk
Prowadzący grup: Tomasz Sawczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pisanie akademickie:

Zaliczenie na ocenę po 2 semestrze. Warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu jest wykonanie minimum 60% zadań, które obejmują prace pisemne pisane na zajęciach i w domu. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Formy pomiaru/oceny pracy studenta: testy,prace pisemne, prezentacja, ocenianie ciągłe (obserwacja i ocena nauczyciela, samoocena, ocena członków grupy).

Pełny opis:

Udział w ćwiczeniach. 1 x 120h = 120h (pis.)

1 x 120h = 120h (um.) 240h

Przygotowanie do zajęć. 15 x 6h = 90h (pis.)

15x 6h = 90h (um.) 180h

Realizacja zadań projektowych (np. prezentacje, prace pisemne). 90h (prezentacje)

90h (prace pisemne) 180h

Udział w konsultacjach 120hx2 240h

Przygotowanie do testów. 8x20h 160h

Przygotowanie do egzaminu z Praktycznej Znajomości Języka Angielskiego i obecność na nim. 10h + 6h 16h

Razem: 1016h

(odpowiada

40 pkt. ECTS)

Liczba godzin Punkty ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela; 240h + 240h+6h = 486h odpowiada

19,25 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym. 240+180= 420h odpowiada

16,5 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Oshima, A. Hogue A., Writing Academic English, Addison-Wesley Publishing Co.,1981.

Macpherson, R., English for Academic Purposes, PWN, 2004.

Levin, G., Short Essays, HBJ, 1977.

Cory, H., Advanced Writing, Oxford University Press, 1999.

Źródła internetowe:

- On-line activities - http://www.vuw.ac.nz/lals/div1/academic-writing/

- UVic Writer's Guide - http://webuvic.ca/wguide

- On-line Writing Lab - http://owl.english.purdue.edu

- University of Toronto Writing Support - http://www.utoronto.ca/writing

- Writing @CSU - Writing Guides - http://colostate.edu/references/index.cfn

Uwagi:

Formy pomiaru/oceny pracy studenta: testy,prace pisemne, prezentacja, ocenianie ciągłe (obserwacja i ocena nauczyciela, samoocena, ocena członków grupy).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich, Zdzisław Głębocki
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich, Zdzisław Głębocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pisanie akademickie:

Zaliczenie na ocenę po 2 semestrze. Warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu jest wykonanie minimum 60% zadań, które obejmują prace pisemne pisane na zajęciach i w domu. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Formy pomiaru/oceny pracy studenta: testy,prace pisemne, prezentacja, ocenianie ciągłe (obserwacja i ocena nauczyciela, samoocena, ocena członków grupy).

Pełny opis:

Udział w ćwiczeniach. 1 x 120h = 120h (pis.)

1 x 120h = 120h (um.) 240h

Przygotowanie do zajęć. 15 x 6h = 90h (pis.)

15x 6h = 90h (um.) 180h

Realizacja zadań projektowych (np. prezentacje, prace pisemne). 90h (prezentacje)

90h (prace pisemne) 180h

Udział w konsultacjach 120hx2 240h

Przygotowanie do testów. 8x20h 160h

Przygotowanie do egzaminu z Praktycznej Znajomości Języka Angielskiego i obecność na nim. 10h + 6h 16h

Razem: 1016h

(odpowiada

40 pkt. ECTS)

Liczba godzin Punkty ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela; 240h + 240h+6h = 486h odpowiada

19,25 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym. 240+180= 420h odpowiada

16,5 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Oshima, A. Hogue A., Writing Academic English, Addison-Wesley Publishing Co.,1981.

Macpherson, R., English for Academic Purposes, PWN, 2004.

Levin, G., Short Essays, HBJ, 1977.

Cory, H., Advanced Writing, Oxford University Press, 1999.

Źródła internetowe:

- On-line activities - http://www.vuw.ac.nz/lals/div1/academic-writing/

- UVic Writer's Guide - http://webuvic.ca/wguide

- On-line Writing Lab - http://owl.english.purdue.edu

- University of Toronto Writing Support - http://www.utoronto.ca/writing

- Writing @CSU - Writing Guides - http://colostate.edu/references/index.cfn

Uwagi:

Formy pomiaru/oceny pracy studenta: testy,prace pisemne, prezentacja, ocenianie ciągłe (obserwacja i ocena nauczyciela, samoocena, ocena członków grupy).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.