Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka nowych mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-KS1-3SNM Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuka nowych mediów
Jednostka: Wydział Filologiczny. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką sztuki nowych mediów.

Wykład sięga początków wykorzystania mediów w sztuce – od obrazu fotograficznego jako pierwszego obrazu technicznego. Omawia wpływy awangardy i kina początków XX wieku na sztukę nowych mediów. Ukazuje eksperymenty artystyczne w kinie i ich wpływ na sztukę nowych mediów. Przedstawia sztukę wideo i jej twórców. Omawia także media sieciowe i cechy twórczości artystycznej z wykorzystaniem sieci i narzędzi cyfrowych. Klasyfikuje i omawia sztukę cyfrową i prezentuje artystów i dzieła sztuki cyfrowej, Przedstawia także współczesną sztukę interaktywną oraz sztukę wirtualnej rzeczywistości. Wykład podsumowują rozważania na temat przeszłości i przyszłość sztuki sieci, obejmujące okres od net artu do współczesnej sztuki autobiograficznej.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina studiów - dziedzina nauk humanistycznych, kulturoznawstwo

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy, MODUŁ 4 Przedmioty specjalnościowe – media i komunikowanie

Rok studiów /semestr 3 rok, 5 semestr

Wymagania wstępne - (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Historia sztuki – poziom podstawowy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - Wykład 15 h, prezentacje, blended learning

Punkty ECTS - 2

Bilans nakładu pracy studenta

- uczestnictwo w wykładach – 15 godz.

- udział w konsultacjach stacjonarnych i online – 12,5 godz.

- przygotowanie pisemnej pracy egzaminacyjnej – 25 godz.

Razem: 52,5 godz

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin / Punkty ECTS

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 27,5 / 1,1 ECTS

- o charakterze praktycznym - 25 / 1.0 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Chmielecki, Konrad, Estetyka intermedialności, Kraków 2008.

2. Dziamski, Grzegorz, Sztuka u progu XXI wieku, Poznań, 2002.

3. Hopfinger, M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa 2002.

4. Jankowska Małgorzata, Wideo, wideo instalacja, wideo performance w Polsce w latach 1973-1994, Warszawa 2004.

5. Kamińska, Magdalena, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu, Poznań 2011.

6. Kluszczyński, R. W., Sztuka interaktywna, Warszawa 2010.

7. Krajewski P., V. Kutlubasis–Krajewska (red.), Od monumentu do marketu. Sztuka wideo i przestrzeń publiczna. Wrocław 2005.

8. Manovich, Lev, Język nowych mediów, Warszawa 2006.

9. Ostrowicki, Michał, Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki, Kraków 2006.

10. Wilkoszewska, Krystyna (red.), Piękno w Sieci. Estetyka a nowe media, Kraków 1999.

11. Wójtowicz, Ewa, Net art, Kraków 2008.

12. Zawojski, Piotr, Cyberkultura, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

1. Gwóźdź, Andrzej (red.), Widzieć, myśleć, być. Kraków 2001.

2. Kluszczyński, Ryszard W., Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce, Warszawa 1998.

3. Lister, Martin (et al.), Nowe media. Wprowadzenie, Kraków 2009.

4. McLuhan, Herbert M., Wybór tekstów, Poznań 2001.

5. Rybczyński, Zbigniew, Traktat o obrazie, Poznań, 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie nauk o kulturze:

- nauka o mediach

- nauka o komunikacji W09

2. zna i rozumie główne kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze W10

3. zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego W12

Umiejętności:

1. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.) U01

2. czyta i interpretuje teksty kultury (pisane, audialne i wizualne, multimedialne) U05

3. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem technologii multimedialnych U18

Kompetencje społeczne:

1. uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z jego różnych form i różnych mediów K08

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia:

Uczestnictwo w wykładach – do 35 pkt

Dyskusja na zajęciach – do 15 pkt

Można mieć 1 nieobecność w semestrze. Pozostałe należy odrobić na konsultacjach (stacjonarnie lub online)

Praca egzaminacyjna – zadanie online: analiza i interpretacja dzieła sztuki nowych mediów – do 50 pkt.

Skala ocen: poniżej 51 pkt – 2; 51-60 pkt – 3; 61-70 – 3+; 71-80 – 4; 81-90 – 4+; 91-100 – 5

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Siwak
Prowadzący grup: Wojciech Siwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką sztuki nowych mediów.

Wykład sięga początków wykorzystania mediów w sztuce – od obrazu fotograficznego jako pierwszego obrazu technicznego. Omawia wpływy awangardy i kina początków XX wieku na sztukę nowych mediów. Ukazuje eksperymenty artystyczne w kinie i ich wpływ na sztukę nowych mediów. Przedstawia sztukę wideo i jej twórców. Omawia także media sieciowe i cechy twórczości artystycznej z wykorzystaniem sieci i narzędzi cyfrowych. Klasyfikuje i omawia sztukę cyfrową i prezentuje artystów i dzieła sztuki cyfrowej, Przedstawia także współczesną sztukę interaktywną oraz sztukę wirtualnej rzeczywistości. Wykład podsumowują rozważania na temat przeszłości i przyszłość sztuki sieci, obejmujące okres od net artu do współczesnej sztuki autobiograficznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Chmielecki, Konrad, Estetyka intermedialności, Kraków 2008.

2. Dziamski, Grzegorz, Sztuka u progu XXI wieku, Poznań, 2002.

3. Hopfinger, M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa 2002.

4. Jankowska Małgorzata, Wideo, wideo instalacja, wideo performance w Polsce w latach 1973-1994, Warszawa 2004.

5. Kamińska, Magdalena, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu, Poznań 2011.

6. Kluszczyński, R. W., Sztuka interaktywna, Warszawa 2010.

7. Krajewski P., V. Kutlubasis–Krajewska (red.), Od monumentu do marketu. Sztuka wideo i przestrzeń publiczna. Wrocław 2005.

8. Manovich, Lev, Język nowych mediów, Warszawa 2006.

9. Ostrowicki, Michał, Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki, Kraków 2006.

10. Wilkoszewska, Krystyna (red.), Piękno w Sieci. Estetyka a nowe media, Kraków 1999.

11. Wójtowicz, Ewa, Net art, Kraków 2008.

12. Zawojski, Piotr, Cyberkultura, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

1. Gwóźdź, Andrzej (red.), Widzieć, myśleć, być. Kraków 2001.

2. Kluszczyński, Ryszard W., Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce, Warszawa 1998.

3. Lister, Martin (et al.), Nowe media. Wprowadzenie, Kraków 2009.

4. McLuhan, Herbert M., Wybór tekstów, Poznań 2001.

5. Rybczyński, Zbigniew, Traktat o obrazie, Poznań, 2009.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Siwak
Prowadzący grup: Wojciech Siwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką sztuki nowych mediów.

Wykład sięga początków wykorzystania mediów w sztuce – od obrazu fotograficznego jako pierwszego obrazu technicznego. Omawia wpływy awangardy i kina początków XX wieku na sztukę nowych mediów. Ukazuje eksperymenty artystyczne w kinie i ich wpływ na sztukę nowych mediów. Przedstawia sztukę wideo i jej twórców. Omawia także media sieciowe i cechy twórczości artystycznej z wykorzystaniem sieci i narzędzi cyfrowych. Klasyfikuje i omawia sztukę cyfrową i prezentuje artystów i dzieła sztuki cyfrowej, Przedstawia także współczesną sztukę interaktywną oraz sztukę wirtualnej rzeczywistości. Wykład podsumowują rozważania na temat przeszłości i przyszłość sztuki sieci, obejmujące okres od net artu do współczesnej sztuki autobiograficznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Chmielecki, Konrad, Estetyka intermedialności, Kraków 2008.

2. Dziamski, Grzegorz, Sztuka u progu XXI wieku, Poznań, 2002.

3. Hopfinger, M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa 2002.

4. Jankowska Małgorzata, Wideo, wideo instalacja, wideo performance w Polsce w latach 1973-1994, Warszawa 2004.

5. Kamińska, Magdalena, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu, Poznań 2011.

6. Kluszczyński, R. W., Sztuka interaktywna, Warszawa 2010.

7. Krajewski P., V. Kutlubasis–Krajewska (red.), Od monumentu do marketu. Sztuka wideo i przestrzeń publiczna. Wrocław 2005.

8. Manovich, Lev, Język nowych mediów, Warszawa 2006.

9. Ostrowicki, Michał, Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki, Kraków 2006.

10. Wilkoszewska, Krystyna (red.), Piękno w Sieci. Estetyka a nowe media, Kraków 1999.

11. Wójtowicz, Ewa, Net art, Kraków 2008.

12. Zawojski, Piotr, Cyberkultura, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

1. Gwóźdź, Andrzej (red.), Widzieć, myśleć, być. Kraków 2001.

2. Kluszczyński, Ryszard W., Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce, Warszawa 1998.

3. Lister, Martin (et al.), Nowe media. Wprowadzenie, Kraków 2009.

4. McLuhan, Herbert M., Wybór tekstów, Poznań 2001.

5. Rybczyński, Zbigniew, Traktat o obrazie, Poznań, 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.