Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dźwięk i muzyka w filmie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-KS2-2DMF Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dźwięk i muzyka w filmie
Jednostka: Wydział Filologiczny. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie z historią dźwięku i muzyki w filmie, charakterystyką środków audialnych używanych w języku filmu, rolą narracyjną dźwięku i muzyki w filmie, warstwami ścieżki dźwiękowej oraz obszarami analizy dźwięku i muzyki w dziełach filmowych.

Studenci mają w oparciu o materiały wykładu i prezentowane przykłady rozszerzyć kompetencje w zakresie analizy warstwy dźwiękowej w kulturowych badaniach filmu.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowe, M_4

Dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina kulturoznawstwo

Rok studiów /semestr: II rok, semestr 3

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykłady 15 godzin

Metody dydaktyczne: wykłady

Punkty ECTS: 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach – 15 godzin

- udział w konsultacjach – 2 godziny

- przygotowanie do zaliczenia – 18 godzin

- praca nad prezentacją – 15 godzin

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 17 godzin 0,5 pkt

- o charakterze praktycznym 33 godziny 1,5pkt

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Fredericksen Don, Hendrykowska Małgorzata, Hendrykowski Marek, Music and Film, UAM Poznań 2002.

2. Helman Alicja, Rola muzyki w filmie, WAiF, 1975.

3. Helman Alicja, Ostaszewski Jacek, Historia myśli filmowej, Gdańsk 2008.

4. Kotoński Włodzimierz, Muzyka elektroniczna, PWM Kraków 1989.

5. Lissa Zofia, Estetyka muzyki filmowej, PWM, 1967.

6. Pitrus Andrzej, Helman Alicja, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008.

7. Płażewski Jerzy, Język filmu, Warszawa 2008.

8. Yewdall Dawid Lewis, Dźwięk w filmie. Teoria i praktyka, wyd. Wojciech Marzec, 2011. Chion Michel, Audio-Wizja. Dźwięk i obraz w kinie, wyd. Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Balski, Grzegorz. Polscy Kompozytorzy Muzyki Filmowej 1944-1984: Biofilmografie. Krakowskie Wydaw. Akademickie, Kraków 1986.

2. Bord, David; Thompson, Kristin, Film art. Sztuka filmowa, Wyd Wojciech Marzec, 2010. Wiliams Alan, Historyczne i teoretyczne problemy wprowadzenia do kina ścieżki dźwiękowej, „Kwartalnik Filmowy” 2003 nr 44.

3. Helman Alicja, Sonorystyka filmu "Na wylot", „Kino” 1973 nr 9.

4. Hendrykowski Marek, Dźwięk na ekranie. Przełom dźwiękowy w filmie, „Kwartalnik Filmowy” 2003 nr 44.

5. Karpa Agata, Sonic Fiction, czyli o współczesnej audiosferze, „Kwartalnik Filmowy” 2003 nr 44.

6. Kofin Ewa, Muzyka telewizyjna, Wyd. RiTV, 1980.

7. Przedpełska-Bieniek Małgorzata, Dźwięk w filmie, wyd. Sonoria, 2009.

8. Żukowska, Izabela, Muzyka Wojciecha Kilara w filmach Andrzeja Wajdy, Opole 2013

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

K_W01 – zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury muzycznej oraz analizy i interpretacji dźwięku w utworach audiowizualnych

K_W02 – zna i rozumie główne cechy i zadania muzyki filmowej i dźwięku w filmie

K_U01 – samodzielnie zdobywa wiedzę z zakresu historii muzyki filmowej oraz ewolucji dźwięku w mediach audiowizualnych na poziomie podstawowym

K_U02 – posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wartości kompozycji muzyki filmowej i dźwięku w filmie na podstawie wiedzy naukowej i własnego doświadczenia

K_K01 – jest otwarty na nowe idee i poglądy

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

Obecność na wykładach – 15 x 2 pkt = 30 pkt

Aktywność na wykładach – do 10 pkt

Praca zaliczeniowa analizująca użycie muzyki i dźwięku w filmie - 50 pkt

Praca może omawiać: twórczość wybranego kompozytora muzyki filmowej lub sound designera; wykorzystanie muzyki/dźwięku w konkretnym filmie fabularnym, serialu, animacji, grze komputerowej.

Skala ocen: poniżej 51 pkt - 2; 51-60 pkt – 3; 61-70 pkt - 3,5; 71-80 pkt – 4; 81-90 pkt - 4,5; 91-100 pkt - 5

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Siwak
Prowadzący grup: Wojciech Siwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie z historią dźwięku i muzyki w filmie, charakterystyką środków audialnych używanych w języku filmu, rolą narracyjną dźwięku i muzyki w filmie, warstwami ścieżki dźwiękowej oraz obszarami analizy dźwięku i muzyki w dziełach filmowych.

Studenci mają w oparciu o materiały wykładu i prezentowane przykłady rozszerzyć kompetencje w zakresie analizy warstwy dźwiękowej w kulturowych badaniach filmu.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowe, M_4

Dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina kulturoznawstwo

Rok studiów /semestr: II rok, semestr 3

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykłady 15 godzin

Metody dydaktyczne: wykłady

Punkty ECTS: 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach – 15 godzin

- udział w konsultacjach – 2 godziny

- przygotowanie do zaliczenia – 18 godzin

- praca nad prezentacją – 15 godzin

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 17 godzin 0,5 pkt

- o charakterze praktycznym 33 godziny 1,5pkt

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Fredericksen Don, Hendrykowska Małgorzata, Hendrykowski Marek, Music and Film, UAM Poznań 2002.

2. Helman Alicja, Rola muzyki w filmie, WAiF, 1975.

3. Helman Alicja, Ostaszewski Jacek, Historia myśli filmowej, Gdańsk 2008.

4. Kotoński Włodzimierz, Muzyka elektroniczna, PWM Kraków 1989.

5. Lissa Zofia, Estetyka muzyki filmowej, PWM, 1967.

6. Pitrus Andrzej, Helman Alicja, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008.

7. Płażewski Jerzy, Język filmu, Warszawa 2008.

8. Yewdall Dawid Lewis, Dźwięk w filmie. Teoria i praktyka, wyd. Wojciech Marzec, 2011. Chion Michel, Audio-Wizja. Dźwięk i obraz w kinie, wyd. Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Balski, Grzegorz. Polscy Kompozytorzy Muzyki Filmowej 1944-1984: Biofilmografie. Krakowskie Wydaw. Akademickie, Kraków 1986.

2. Bord, David; Thompson, Kristin, Film art. Sztuka filmowa, Wyd Wojciech Marzec, 2010. Wiliams Alan, Historyczne i teoretyczne problemy wprowadzenia do kina ścieżki dźwiękowej, „Kwartalnik Filmowy” 2003 nr 44.

3. Helman Alicja, Sonorystyka filmu "Na wylot", „Kino” 1973 nr 9.

4. Hendrykowski Marek, Dźwięk na ekranie. Przełom dźwiękowy w filmie, „Kwartalnik Filmowy” 2003 nr 44.

5. Karpa Agata, Sonic Fiction, czyli o współczesnej audiosferze, „Kwartalnik Filmowy” 2003 nr 44.

6. Kofin Ewa, Muzyka telewizyjna, Wyd. RiTV, 1980.

7. Przedpełska-Bieniek Małgorzata, Dźwięk w filmie, wyd. Sonoria, 2009.

8. Żukowska, Izabela, Muzyka Wojciecha Kilara w filmach Andrzeja Wajdy, Opole 2013

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Siwak
Prowadzący grup: Wojciech Siwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie z historią dźwięku i muzyki w filmie, charakterystyką środków audialnych używanych w języku filmu, rolą narracyjną dźwięku i muzyki w filmie, warstwami ścieżki dźwiękowej oraz obszarami analizy dźwięku i muzyki w dziełach filmowych.

Studenci mają w oparciu o materiały wykładu i prezentowane przykłady rozszerzyć kompetencje w zakresie analizy warstwy dźwiękowej w kulturowych badaniach filmu.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowe, M_4

Dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina kulturoznawstwo

Rok studiów /semestr: II rok, semestr 3

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykłady 15 godzin

Metody dydaktyczne: wykłady

Punkty ECTS: 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach – 15 godzin

- udział w konsultacjach – 2 godziny

- przygotowanie do zaliczenia – 18 godzin

- praca nad prezentacją – 15 godzin

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 17 godzin 0,5 pkt

- o charakterze praktycznym 33 godziny 1,5pkt

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Fredericksen Don, Hendrykowska Małgorzata, Hendrykowski Marek, Music and Film, UAM Poznań 2002.

2. Helman Alicja, Rola muzyki w filmie, WAiF, 1975.

3. Helman Alicja, Ostaszewski Jacek, Historia myśli filmowej, Gdańsk 2008.

4. Kotoński Włodzimierz, Muzyka elektroniczna, PWM Kraków 1989.

5. Lissa Zofia, Estetyka muzyki filmowej, PWM, 1967.

6. Pitrus Andrzej, Helman Alicja, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008.

7. Płażewski Jerzy, Język filmu, Warszawa 2008.

8. Yewdall Dawid Lewis, Dźwięk w filmie. Teoria i praktyka, wyd. Wojciech Marzec, 2011. Chion Michel, Audio-Wizja. Dźwięk i obraz w kinie, wyd. Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Balski, Grzegorz. Polscy Kompozytorzy Muzyki Filmowej 1944-1984: Biofilmografie. Krakowskie Wydaw. Akademickie, Kraków 1986.

2. Bord, David; Thompson, Kristin, Film art. Sztuka filmowa, Wyd Wojciech Marzec, 2010. Wiliams Alan, Historyczne i teoretyczne problemy wprowadzenia do kina ścieżki dźwiękowej, „Kwartalnik Filmowy” 2003 nr 44.

3. Helman Alicja, Sonorystyka filmu "Na wylot", „Kino” 1973 nr 9.

4. Hendrykowski Marek, Dźwięk na ekranie. Przełom dźwiękowy w filmie, „Kwartalnik Filmowy” 2003 nr 44.

5. Karpa Agata, Sonic Fiction, czyli o współczesnej audiosferze, „Kwartalnik Filmowy” 2003 nr 44.

6. Kofin Ewa, Muzyka telewizyjna, Wyd. RiTV, 1980.

7. Przedpełska-Bieniek Małgorzata, Dźwięk w filmie, wyd. Sonoria, 2009.

8. Żukowska, Izabela, Muzyka Wojciecha Kilara w filmach Andrzeja Wajdy, Opole 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.