Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-MS9-T1MET Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania języka angielskiego
Jednostka: Wydział Filologiczny.
Grupy: Kwalifikacje pedagogiczne - przedmioty nadobowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nadobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Skrócony opis:

Pierwszym celem przedmiotu jest powtórzenie i utrwalanie wiadomości z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego zdobytych w

trakcie studiów licencjackich.

Drugim celem przedmiotu jest rozszerzeni wiadomości i wiedzy studentów z zakresu nauczania języka specjalistycznego, edukacji

dwujęzycznej i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie językowej.

Literatura:

Judith Kormos, Anne Margaret Smith. Teaching Languages to Students with Specific Learning Differences. Multilingual Matters.

Marie Delaney. Special Educational Needs. Oxford University Press.

Basturkmen, H. 2010. Developing courses in English for specific purposes. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Harmer, J. 2012. Teacher Knowledge. Core Concepts In English Language Teaching. Harlow: Pearson.

Harmer, J. 2015. The Practice of English Language Teaching (With DVD). Pearson Education ESL.

Nunan, D. (ed.). 2003. Practical English Language Teaching. New York: McGraw-Hill.

Pinter Dr, A. 2017. Teaching Young Language Learners. Oxford: Oxford University Press.

Richards, J.C. 2015. Key Issues in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Shin, J.K and Crandall, J. 2013. Teaching Young Learners English. From Theory to Practice. Heinle ELT.

Thornbury, S. 2017. The New A-Z of ELT. A Dictionary of Terms and Concepts. London: Macmillan Education.

Metody i kryteria oceniania:

praca indywidualna na zajęciach

praca w grupie na zajęciach

aktywność na zajęciach

projekty indywidualne i grupowe

Studenci są zobowiązani do oddawania projektów w terminach wyznaczonych przez wykładowcę.

Każdy projekt i zadanie do wykonania będzie miał indywidualnie ustalane kryteria zaliczania, które będą wyjaśnione studentom przed

rozpoczęciem pracy.

Dozwolone są dwie nieobecności na zajęciach. Każdą kolejną nieobecność trzeba odrobić.

Student, który opuścił więcej niż połowę zajęć (bez ważnej przyczyny) nie może podejść do zaliczenia przedmiotu.

Studenci będą zobowiązani do czytania w domu tekstów wyznaczonych przez wykładowcę. Brak przygotowania do zajęć może znacząco

wpłynąć na obniżenie oceny końcowej z przedmiotu.

Aktywność na zajęciach może podnieść ocenę końcową.

Student, którym opuścił więcej niż połowę zajęć (bez ważnej przyczyny) nie może podejść do zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pierwszym celem przedmiotu jest powtórzenie i utrwalanie wiadomości z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego zdobytych w

trakcie studiów licencjackich.

Drugim celem przedmiotu jest rozszerzeni wiadomości i wiedzy studentów z zakresu nauczania języka specjalistycznego, edukacji

dwujęzycznej i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie językowej.

Literatura:

praca indywidualna na zajęciach

praca w grupie na zajęciach

aktywność na zajęciach

projekty indywidualne i grupowe

Studenci są zobowiązani do oddawania projektów w terminach wyznaczonych przez wykładowcę.

Każdy projekt i zadanie do wykonania będzie miał indywidualnie ustalane kryteria zaliczania, które będą wyjaśnione studentom przed

rozpoczęciem pracy.

Dozwolone są dwie nieobecności na zajęciach. Każdą kolejną nieobecność trzeba odrobić.

Student, który opuścił więcej niż połowę zajęć (bez ważnej przyczyny) nie może podejść do zaliczenia przedmiotu.

Studenci będą zobowiązani do czytania w domu tekstów wyznaczonych przez wykładowcę. Brak przygotowania do zajęć może znacząco

wpłynąć na obniżenie oceny końcowej z przedmiotu.

Aktywność na zajęciach może podnieść ocenę końcową.

Student, którym opuścił więcej niż połowę zajęć (bez ważnej przyczyny) nie może podejść do zaliczenia przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.