Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium "Literatura angielska (w języku angielskim)"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS1-3KON41 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium "Literatura angielska (w języku angielskim)"
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedm. wykłady monograficzne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Znajomość zjawisk historycznoliterackich - wiedza nt. epok historycznoliterackich, prądów, rodzajów i gatunków literackich

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu historii literatury angielskiej.

Pełny opis:

Studia stacjonarne

Nauki humanistyczne - literaturoznawstwo

Rok studiów - I r. II st.

Semestr - zimowy

Wymagania wstępne - Znajomość zjawisk historycznoliterackich (wiedza nt. epok historycznoliterackich, prądów, rodzajów i gatunków literackich).

Liczba godzin - 15

Metoda - wykład, elementy analizy dzieła literackiego, referaty

Literatura:

G.C. Thornley, G. Roberts, An Outline of English Literature, Harlow 1998

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę nt. wybranych zagadnień z zakresu historii literatury angielskiej (okres anglosaski, średniowiecze, literatura elżbietańska, powieść XVIII w., powieść wiktoriańska, modernizm, wybrane zagadnienia literatury XX w.).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie ustnej, warunek dopuszczenia - obecność na zajęciach (dopuszczalna ilość nieobecnoś i - 1)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.