Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPL-2SEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: PS Logopedyczne
Grupy: Studia Podyplomowe Logopedyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

1) Profilaktyka logopedyczna w pracy

z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

2) Diagnoza logopedyczna osób

z zaburzeniami komunikacji językowej.

3) Terapia logopedyczna osób

z zaburzeniami komunikacji językowej.

Literatura:

Paweł Lenar, Profesjonalna prezentacja multimedialna, wyd. Helion 2010.

E. Czaplewska, St. Milewski (red.), Diagnoza logopedyczna (rozdział II, rozdział IV, rozdział V, rozdział VIII), Sopot 2012.

T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi (rozdział VI, s. 429-477, s. 489-496, rozdział VIII,

s. 633-687, s. 727-763), Opole 1999.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy słuchacz:

1) Ma wiedzę z zakresu prowadzenia postępowania diagnostycznego osób

z zaburzeniami komunikacji językowej.

2) Zna metodykę postępowania terapeutycznego (narzędzia, techniki, metody, etapy i zasady terapii logopedycznej).

3) Ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej.

W zakresie umiejętności słuchacz:

1) Umie prowadzić działania profilaktyczne z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

2) Potrafi przeprowadzić postępowanie diagnostyczne z osobą z zaburzeniami komunikacji językowej i sformułować diagnozę logopedyczną wykorzystując różnorodne narzędzia, techniki i metody badawcze.

3) Potrafi zaprojektować i zrealizować program terapii logopedycznej z wykorzystaniem różnorodnych pomocy logopedycznych, w tym oprogramowania multimedialnego.

4) Potrafi przygotować profesjonalne pomoce logopedyczne własnego autorstwa do diagnozy i terapii logopedycznej osoby objętej opieką logopedyczną.

W zakresie kompetencji społecznych słuchacz:

1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy

i umiejętności, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności.

2. Umie nawiązać kontakt z osobami

z zaburzeniami komunikacji językowej oraz ich rodzicami i opiekunami.

3. Przestrzega zasad etyki zawodowej.

Sposoby weryfikacji:

• ocena działań wykonywanych na zajęciach i w domu,

• ocena prezentacji,

• ocena egzaminu dyplomowego.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik dydaktycznych: wykładu, konsultacji, metody heurystycznej, metody projektu.

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie

i egzamin ustny (prezentacja pracy).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Halicka, Maria Panek, Małgorzata Tomaszewska, Joanna Żukowska
Prowadzący grup: Dorota Halicka, Maria Panek, Małgorzata Tomaszewska, Joanna Żukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.