Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-FS1-3ETZ Kod Erasmus / ISCED: 08.153 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyki zawodowe
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. I st. studia filozofii i etyki-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest wprowadzenie w tematykę potrzeb i możliwości kodyfikowania etyk zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem sfery publicznej w szerszym kontekście filozoficznym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, Moduł: 3

Dziedzina i dyscyplina nauki: humanistyka, filozofia.

Rok studiów/semestr: III r., 1-go stopnia, semestr 4.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. ćwiczenia

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, analiza tekstów

Punkty ECTS: 3 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 30 h

Konsultacje: 15 h

Przygotowanie do ćwiczeń: 30 h

Przygotowanie do zaliczenia i udział w nim: 30 h + 2 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 h + 15 h + 2 h = 47 (2 pkt. ECTS)

- o charakterze praktycznym: 30 h + 2 h = 32 (1 pkt. ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Etyka sfery publicznej, red. J. Itrich-Drabarek. Dom Wydawniczy Elipsa, W-wa 2017.

Literatura uzupełniająca:

A. Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki. Myśl filozoficzna. Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.

L. Kołakowski, Etyka bez kodeksu, „Twórczość” 7, 1962, s. 64-86; przedruk w: tenże, Kultura i fetysze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 137-173.

Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, tłum. J. Bauman i J. Tokarska- Bakir, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauera i E. Chudzińskiego. Universitas. Kraków 2010.

Etyka w mediach. Vol. 9 Dziennikarstwo wobec wyzwań współczesności. Pod red. R. Kowalczyk i W. Machura. Scriptorium 2012.

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu etyki jako subdyscypliny filozoficznej, KA6_WG3;

zna i rozumie różne stanowiska we współczesnych sporach moralnych, KA6_ WG5;

wie, na czym polegało historycznie i na czym może polegać dzisiaj praktyczne znaczenie filozofii WG15

dostrzega moralny aspekt badań naukowych i rozumie problemy moralne związane z rozwojem cywilizacji, KA6_UW7;

posiada umiejętność poprawnej pod względem logicznym oraz rzetelnej merytorycznie argumentacji z wykorzystaniem poglądów różnych autorów, KA6_UK1;

zdobywa wiedzę ogólną potrzebną do rozumienia problemów filozoficznych i moralnych, KA6_UU2;

rozumie potrzebę uczenia się i podnoszenia kwalifikacji przez całe życie, KA6_UU4.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Zaliczenie w postaci testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Smakulska
Prowadzący grup: Joanna Smakulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.