Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sokrates (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-FS1-3SOK Kod Erasmus / ISCED: 09.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sokrates (fakultet)
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac. I. st. studia filozofii i etyki - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Ukazanie postaci Sokratesa na tle zmian społeczno-politycznych w Grecji w V wieku p.n.e. Omówienie wzajemnego związku filozofii, magii i religii w Grecji starożytnej i na ich tle prezentacja postaci Sokratesa jako filozofa, charyzmatycznego guru i mistyka.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Ukazanie postaci Sokratesa na tle zmian społeczno-politycznych w Grecji w V wieku p.n.e. Omówienie wzajemnego związku magii i religii w Grecji starożytnej i na ich tle prezentacja postaci Sokratesa jako filozofa, mistyka, postaci charyzmatycznej i maga. Rola autsajderstwa i charyzmy Sokratesa w wykorzystywanych przez niego strategiach wywierania wpływu. Problem daimoniona (osobistego bóstwa Sokratesa) a kwestia jego zdrowia psychicznego.

Pełny opis:

Ukazanie postaci Sokratesa na tle zmian społeczno-politycznych w Grecji w V wieku p.n.e. Omówienie wzajemnego związku magii i religii w Grecji starożytnej i na ich tle prezentacja postaci Sokratesa jako filozofa, mistyka, postaci charyzmatycznej i maga. Rola autsajderstwa i charyzmy Sokratesa w wykorzystywanych przez niego strategiach wywierania wpływu. Problem daimoniona (osobistego bóstwa Sokratesa) a kwestia jego zdrowia psychicznego. Poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Biografie Sokratesa jako hagiografie

Polityczny charakter religii greckiej

„Magia” a „religia” dla Greków

Powinowactwo między filozofią, magią, religią, mistyką a teurgią

Magiczny charakter słowa i poezji

Asceza i medytacje Sokratesa: modlitwy, pielgrzymki, mistyka, wizje, głosy, daimonion, prekognicja: sny i wróżby, nimfolepsja, ryty dionizyjskie, korybanckie i święty taniec

Sokrates jako postać charyzmatyczna i mag

Sokrates w "Chmurach", podręczniku dla magów i kontemplatyków

Sokrates między szaleństwem a boskim szaleństwem

Daimonion a szaleństwo

Literatura:

J. Sieradzan, Sokrates magos: Autsajderstwo, magia i charyzma w kontekście antropologii symbolicznej Victora Turnera, Warszawa 2011 [tamże bogata bibliografia]

J. Sieradzan, Sokrates nieznany: Studia o recepcji postaci Sokratesa, Warszawa 2011 [tamże bogata bibliografia]

Efekty uczenia się:

rozumie złożone wzajemne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w nauce, kulturze i społeczeństwie H2A_W09

potrafi krytycznie porównywać różne teorie i perspektywy filozoficzne H2A_U02

jest odpowiedzialny za własne słowa i działania, cechuje go naukowa rzetelność oraz uczciwość w sytuacji sporu ideowego H2A_K04

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Sieradzan
Prowadzący grup: Jacek Sieradzan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Ukazanie postaci Sokratesa na tle zmian społeczno-politycznych w Grecji w V wieku p.n.e. Omówienie wzajemnego związku magii i religii w Grecji starożytnej i na ich tle prezentacja postaci Sokratesa jako filozofa, mistyka, postaci charyzmatycznej i maga. Rola autsajderstwa i charyzmy Sokratesa w wykorzystywanych przez niego strategiach wywierania wpływu. Problem daimoniona (osobistego bóstwa Sokratesa) a kwestia jego zdrowia psychicznego.

Pełny opis:

Ukazanie postaci Sokratesa na tle zmian społeczno-politycznych w Grecji w V wieku p.n.e. Omówienie wzajemnego związku magii i religii w Grecji starożytnej i na ich tle prezentacja postaci Sokratesa jako filozofa, mistyka, postaci charyzmatycznej i maga. Rola autsajderstwa i charyzmy Sokratesa w wykorzystywanych przez niego strategiach wywierania wpływu. Problem daimoniona (osobistego bóstwa Sokratesa) a kwestia jego zdrowia psychicznego. Poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Biografie Sokratesa jako hagiografie

Polityczny charakter religii greckiej

„Magia” a „religia” dla Greków

Powinowactwo między filozofią, magią, religią, mistyką a teurgią

Magiczny charakter słowa i poezji

Asceza i medytacje Sokratesa: modlitwy, pielgrzymki, mistyka, wizje, głosy, daimonion, prekognicja: sny i wróżby, nimfolepsja, ryty dionizyjskie, korybanckie i święty taniec

Sokrates jako postać charyzmatyczna i mag

Sokrates w "Chmurach", podręczniku dla magów i kontemplatyków

Sokrates między szaleństwem a boskim szaleństwem

Daimonion a szaleństwo

Literatura:

J. Sieradzan, Sokrates magos: Autsajderstwo, magia i charyzma w kontekście antropologii symbolicznej Victora Turnera, Warszawa 2011 [tamże bogata bibliografia]

J. Sieradzan, Sokrates nieznany: Studia o recepcji postaci Sokratesa, Warszawa 2011 [tamże bogata bibliografia]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.