Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium z historii nowożytnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS2-1PRNN Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Proseminarium z historii nowożytnej
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):


Przedmiot kierunkowy, obowiązkowy. Przedstawia epokę wczesnonowożytną poprzez przybliżenie typów źródeł wykorzystywanych w badaniach tej epoki, z uwzględnieniem analizy ich wiarogodności w stosunku do różnych tematów.
Skrócony opis:

Przybliżenie wiedzy na temat źródeł wykorzystywanych w badaniu epoki wczesnonowożytnej. Umiętność zadawania pytań , formułowania problemów badawczych i stawiania hipotez w kontekście badania źródłowego

Pełny opis:

1.Pamiętniki jako źródło do badań polityki, ideologii, społeczeństwa.

2. Pamiętniki jako podstawa badań działań spraw wojskowych, etyki, kultury, obyczajowości

3.Testamenty jako źródło historyczne

4. Dokumenty fundacyjne. Problem mecenatu i mecenasa.

5. Korespondencja jako źródło historyczne

6. Publicystyka polityczna w badaniu historycznym

7. Publicystyka wyznaniowa w badaniach problemów zmian w przynależności do Kościołów

8. Literatura piękna w badaniu historycznym. Literatura sowizdrzalska.

9.Diariusze sejmowe i sejmikowe jako źródło wiedzy do układu sił politycznych w państwie

10.Genealogie, herbarze w badaniu historycznym

11. Żywoty świętych w badaniu wzorca obyczajowości nowożytnej

12Akta sejmikowe w badaniu funkcjonowaniu systemu parlamentarnego i życia politycznego

13. Konstytucje sejmowe w badaniach dotyczących sejmów

14. Historiografia nowożytna jako źródło historyczne

Literatura:

1. J. Maternicki, Wielokształtność historii. Rozważania o kulturze historycznej i badaniach historiograficznych, Warszawa 1990

2. J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Poznań 2008

3. „Studia Źródłoznawcze”, t. i-XXXVII

4. E. Domańska, Mikrohistorie. Spotkania w międzyczasie, Poznań 1999

5. Dzieło literackie jako źródło historyczne, red. Z. Stefanowska, J. Sławiński, Warszawa 1978

6. H. Szołdrska, Polska wczesnodziejowa. Wizje literackie i fakty naukowe, Ossolineum 1979

7. M. Kosman, Na tropach bohaterów trylogii, Warszawa 1973

8. Z. Wojtkowiak, O klasyfikacji interpretacji pamiętników. Uwagi i propozycje, „studia Źródłoznawcze, t. 25, s. 163-177

9. S. Herbst, Pamiętnik i relacja jako źródła do historii wojskowości, „Pamiętnikarstwo polskie”, t. 2, 1972, z. 2

10. A. Sajkowski, Nad staropolskimi pamiętnikami, Poznań 1964

11. B. Popiołek, Woli mojej ostatniej testament ten…. Testamenty staropolskie jako źródło do historii mentalności XVII-XVIII wieku, Kraków 2009

Efekty uczenia się:

Umiejętność doboru źródeł do pracy magisterskiej; badanie wiarogodności źródeł w stosunku do badanego zagadnienia

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, aktywność podczas zajęć, przygotowanie referatu i prezentacja na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.