Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia procesów poznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-KS1-1PCP Kod Erasmus / ISCED: 14.951 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia procesów poznawczych
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu psychologicznych koncepcji człowieka.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie psychologicznych mechanizmów procesów poznawczych związanych z nabywaniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem informacji.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Moduł psychologiczno-antropologiczny

Kognitywistyka i komunikacja

Rok 1, semestr II

Podstawowa wiedza z zakresu psychologicznych koncepcji człowieka

15 godz. wykładów

30 godz. ćwiczeń

Punkty ECTS: 4,00

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- z bezpośrednim udziałem nauczyciela 60 godz. - 2,00 ECTS

- o charakterze praktycznym 60 godz. - 2,00 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Maruszewski T. (2011). Psychologia poznania. Umysł i świat. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN i ACADEMICA.

Sternberg R.J. (2001). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna.

Strelau J., Doliński D. (red.). (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (Rozdział 6, 9 i 10).

Literatura uzupełniająca:

Baddeley A., Eysenck M.W., Anderson M.C. (2009). Memory. Hove: Psychology Press.

Chlewiński Z. (red.). (1999). Modele umysłu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chlewiński Z. (red.). (2007). Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Damasio A.R. (1999). Błąd Kartezjusza. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Jaracz M., Borkowska A. (2012). Iowa Gambling Task – narzędzie do oceny podejmowania decyzji. Psychiatria Polska, 46, 461-472.

Eysenck H., Eysenck M. (1996). Podpatrywanie umysłu. Dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Klawiter A. (red.). (2008). Formy aktywności umysłu. Ujęcie kognitywistyczne. Emocje, percepcja, świadomość. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Klawiter A. (red.). (2009). Formy aktywności umysłu. Ujęcie kognitywistyczne. Ewolucja i złożone struktury poznawcze. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

LeDoux J. (2000). Mózg emocjonalny. Poznań: Media Rodzina.

Nęcka E. (2001). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Orzechowski J., Balas R., Piotrowski K., Stettner Z. (red.). (2009). Pamięć robocza. Warszawa: Academica.

Pinel J.P.J. (2006). Biopsychology (6th). Boston: Pearson.

Unsworth N., Heitz R.P., Schrock J.C., Engle R.W. (2005). An automated version of the operation span task. Behavior Research Methods, 37, 498-505.

Wegner D.M. (2009). How to think, say, or do precisely the worst thing for any occasion. Science, 325, 48-50.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy: student zna podstawowe pojęcia psychologii procesów poznawczych jako dziedziny kognitywistyki i komunikacji (K_W04). Ma wiedzę na temat teorii psychologicznych podstawowych czynności poznawczych i procesów komunikacyjnych (K_W18).

W zakresie umiejętności: posługuje się terminologią, pojęciami i teoriami, które są specyficzne dla psychologii procesów poznawczych – dziedziny wchodzącej w skład kognitywistyki (K_U01). Posiada umiejętność analizy zmiennych psychologicznych i wskaźników zmian w przebiegu procesów poznawczych i komunikacyjnych (K_U12).

W zakresie kompetencji: wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem zawodu i realizowaniem działań w tym obszarze (K_K05). Charakteryzuje go otwartość na nowe tendencje we współczesnej nauce i społeczeństwie (K_K08).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z ćwiczeń.

Pisemny test wyboru z wykładu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dakowicz, Aneta Niczyporuk
Prowadzący grup: Andrzej Dakowicz, Aneta Niczyporuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.