Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia komunikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-KS1-2PSK Kod Erasmus / ISCED: 14.951 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia komunikacji
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Psychologia ogólna

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Analizowanie uwarunkowań skutecznego komunikowania się, typów komunikacji i sposobów poprawy komunikowania się jednostki w grupie. Kształtowanie umiejętności konstruktywnej komunikacji, aktywnego słuchania, współpracy w zespole, kreatywności, odkrywania i korzystania z indywidualnych mocnych stron (praca z talentami), radzenia sobie ze stresem.Sztuka rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy. Gry i zabawy uczące dorosłych, jak pogłębiać relacje z ludźmi.Komunikowanie się w rodzinie.

Pełny opis:

Nazwa przedmiotu

Psychologia komunikacji

Kod przedmiotu 0500-KS1-PSK

Nazwa kierunku Kognitywistyka i komunikacja

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Historyczno-Socjologiczny

Język przedmiotu polski

Rok studiów/ semestr 2 r, 2 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć 30 h konwersatorium

Liczba punktów ECTS 2

Prowadzący

Dr Agnieszka Masłowiecka

Literatura:

Degen U. (2007). Sztuka nawiązywania pierwszego kontaktu. Gdańsk: GWP.

Edelmann R. J. (2005). Konflikty w pracy. Gdańsk: GWP.

Fuchs B. (1999). Gry i zabawy na dobry klimat w grupie. Kielce: Jedność.

Hogan K. (2005). Sztuka porozumienia. Twoja droga na szczyty. Warszawa: Santorski&Co.

Lieberman D. J. (2004). Sztuka rozwiązywania konfliktów. Gdańsk (GWP).

Luvmour J. i B. i in. (2003). Wszyscy wygrywamy. Gry i zabawy uczące, jak pogłębiać relacje z ludźmi. Gdańsk: GWP.

McKay M., Davis M., Fanning P. (2006). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: GWP.

Morreale S.P., Spitzberg J.B., Barge J.K. (2007). Komunikacja między ludźmi. Warszawa: PWN.

Rojewska J. (2000). Grupa bawi się i pracuje. Cz. II. Oficyna Wydawncza UNUS.

Vopel K.W. (2005). Kompas uczuć. Ćwiczenia i eksperymenty do zastosowania w pracy grupowej i terapii. Kielce: Jedność.

Efekty uczenia się:

1. ma wiedzę na temat kulturowych, społecznych i

instytucjonalnych uwarunkowań procesów komunikacyjnych K_W10

2. ma wiedzę o mechanizmach poznawczych komunikacji

społecznej i kulturowej K_W14

3. zna teorie psychologiczne podstawowych czynności

poznawczych i procesów komunikacyjnych K_W18

4. posługuje się terminologią, pojęciami i teoriami

specyficznymi dla dyscyplin wchodzących w skład

kognitywistyki K_U01

5. ma umiejętność analizy zmiennych psychologicznych w

przebiegu procesów poznawczych i komunikacyjnych K_U12

6. posługuje się różnorodnymi kodami w komunikacji

społecznej i międzykulturowej K_U14

7. potrafi współdziałać w grupach oraz interdyscyplinarnych

zespołach badawczych, przyjmując w nich różne role K_K03

8. dobiera właściwe metody służące do rozwiązania zadań

praktycznych – poznawczych i komunikacyjnych K_K04

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Masłowiecka
Prowadzący grup: Agnieszka Masłowiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Karpińska
Prowadzący grup: Agnieszka Karpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.