Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-KS1-3SL2 Kod Erasmus / ISCED: 14.953 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie 2
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 14.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza i umiejętności konieczne do zaliczenia V semestru na kierunku studiów kognitywistyka i komunikacja.

Skrócony opis:

Celem seminarium licencjackiego 2 jest napisanie całej pracy licencjackiej oraz przygotowanie studenta do egzaminu licencjackiego.

Pełny opis:

Studenci piszą kolejne fragmenty pracy licencjackiej, które są dyskutowane i analizowane na seminarium.

Liczba godzin: 30

Punkty ECTS: 14

Nakład pracy studenta związany z osiągnięciem zakładanych efektów kształcenia oraz przygotowaniem pracy licencjackiej - 350

Literatura:

Literatura do seminarium jest dobierana w ramach każdego seminarium, zależnie od wybranych przez studentów tematów prac licencjackich.

Koordynatorzy seminarium, po konsultacji ze studentami, wskazują literaturę niezbędną do realizacji obranego tematu. Studenci samodzielnie wyszukują teksty mające związek z tematem pracy licencjackie.

Efekty uczenia się:

1. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych przedmiotów i zagadnień „kognitywistyki i komunikacji” (zależnie od wybranego tematu pracy licencjackiej oraz tematów wybranych przez innych uczestników seminarium)

2. Samodzielnie analizuje i interpretuje teksty związane z tematem pracy licencjackiej

3. Samodzielnie wyszukuje, analizuje i ocenia potrzebne mu informacje oraz literaturę przedmiotu

4. Samodzielnie formułuje problemy, stawia hipotezy i tezy badawcze, potrafi je krytycznie ocenić i uzasadnić

5. Potrafi prezentować wstępne i ostateczne wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej oraz poddawać je pod dyskusję

6. Samodzielnie, pod kierunkiem opiekuna naukowego, przygotowuje pisemną pracę badawczą na wybrany przez siebie temat

7. Potrafi pracować w zespole badawczym oraz dobierać właściwe metody służące do rozwiązania problemów badawczych

8. Jest krytyczny oraz otwarty na nowe tendencje w naukach o poznaniu i komunikacji społecznej

Metody i kryteria oceniania:

Lektura, analiza oraz ocena przez prowadzącego kolejnych fragmentów pracy licencjackiej. Prezentacja oraz dyskusja wybranych fragmentów pracy. Na ocenę końcową ma wpływ również aktywność studenta podczas seminarium (udział w dyskusjach).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Białek, Witold Hensel, Robert Poczobut, Konrad Talmont-Kamiński, Wojciech Wądołowski
Prowadzący grup: Maja Białek, Witold Hensel, Robert Poczobut, Konrad Talmont-Kamiński, Wojciech Wądołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.