Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS1-3SLI1 Kod Erasmus / ISCED: 14.653 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie 1
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Założenia (lista przedmiotów):

Proseminarium licencjackie 0500-MS1-2PLI

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podczas seminarium omawiane są poszczególne części pracy, konstruowany plan pracy, omawiana literatura przedmiotu. zajęcia mają charakter warsztatowych, omawiana metodologia powstawania pracy lic.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MODUŁ MSM1_12 Przedmioty dyplomowe

Rok studiów/semestr:III rok/semestr V

Liczba godzin i forma zajęć dydaktycznych: 30 godz., Seminarium

Metody dydaktyczne: zajęcia mają charakter warsztatowych, dyskusja

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 30 godz.

studiowanie literatury i przygotowanie do dyskusji w trakcie zajęć - 30 godz.

Przygotowanie pisemnej pracy - 59 godz.

udział w konsultacjach - 1 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin: 31, pkt. ECTS: 1,03), o charakterze praktycznym (liczba godzin: 89, pkt. ECTS: 2,97).

Kwestie szczegółowe:

1) Konspekt pracy licencjackiej

2) Przygotowanie roboczej wersji wstępu do pracy licencjackiej

3) Przygotowanie bibliografii pracy licencjackiej

4) Przygotowanie roboczej wersji wybranego rozdziału pracy licencjackiej

5) Etyka w pracy naukowej

6) Przygotowanie kolejnych rozdziałów pracy licencjackiej

7) Przygotowanie do egz. licencjackiego

Literatura:

1) Instrukcja edytorsko-bibliograficzna IHiNP UwB

2) Standardy pracy licencjackiej na kierunku stosunki

międzynarodowe IHiNP UwB

3) Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską (różne wydania).

4) Zenderowski R., Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej (różne wydania).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) Student zna podstawowe terminy, przedmiot badań, metody badawcze wykorzystywane w dyscyplinach naukowych analizujących stosunki międzynarodowe (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:K_W01);

Umiejętności:

1) Student potrafi właściwie interpretować krajowe oraz międzynarodowe wydarzenia polityczne (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:K_U01);

2) Student potrafi doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń międzynarodowych (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:K_U04);

3) Student potrafi poprawnie formułować oceny, komentarze bieżących wydarzeń z zakresu polityki na płaszczyźnie międzynarodowej (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:K_U07);

4) Student potrafi ustosunkować się do propozycji rozwiązań aktualnych problemów międzynarodowych (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:K_U08);

5) Student potrafi przygotować pracę dyplomową z zakresu stosunków międzynarodowych przestrzegając reguł redakcyjnych i językowych (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:K_U15);

6) Student potrafi obsługiwać programy biurowe i wykorzystywać je do przygotowywania prac pisemnych (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:K_U16);

7) Student potrafi przygotować i wygłosić wypowiedź publiczną (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:K_U18);

8) Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:K_U20);

9) Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze związane z kulturowymi, prawnymi, politycznymi i ekonomicznymi aspektami stosunków międzynarodowymi (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:K_U21);

10) Student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i dyskutowania w języku polskim oraz obcych, przedstawiania swoich opinii i odnoszenia się do poglądów innych autorów w obszarze relacji międzynarodowych (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:K_U22);

Kompetencje społeczne:

1) Student ma nawyk śledzenia na bieżąco sytuacji międzynarodowej oraz odnoszących się do niej publikacji (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:K_K01);

2) Student potrafi zaplanować proces uczenia się (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:K_K05);

3) Student ma potrzebę samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy(odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:K_K12).

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega wystąpienie studenta na seminarium oraz ocena z pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Boćkowski, Krzysztof Buchowski, Piotr Chomik, Kamil Goryń, Zofia Karczewska, Oleg Łatyszonek, Eugeniusz Mironowicz, Artur Pasko, Joanna Sadowska, Oksana Voytyuk, Ewelina Waśko-Owsiejczuk
Prowadzący grup: Daniel Boćkowski, Krzysztof Buchowski, Piotr Chomik, Kamil Goryń, Zofia Karczewska, Oleg Łatyszonek, Eugeniusz Mironowicz, Artur Pasko, Joanna Sadowska, Oksana Voytyuk, Ewelina Waśko-Owsiejczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podczas seminarium omawiane są poszczególne części pracy, konstruowany plan pracy, omawiana literatura przedmiotu. zajęcia mają charakter warsztatowych, omawiana metodologia powstawania pracy lic.

Pełny opis:

Kwestie szczegółowe:

1) Konspekt pracy licencjackiej

2) Przygotowanie roboczej wersji wstępu do pracy licencjackiej

3) Przygotowanie bibliografii pracy licencjackiej

4) Przygotowanie roboczej wersji wybranego rozdziału pracy licencjackiej

5) Etyka w pracy naukowej

6) Przygotowanie kolejnych rozdziałów pracy licencjackiej

7) Przygotowanie do egz. licencjackiego

Literatura:

1) Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską (różne wydania).

2) Zenderowski R., Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej (różne wydania).

Uwagi:

bez uwag

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.