Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium języka rosyjskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SW1-3TRO Kod Erasmus / ISCED: 09.153 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium języka rosyjskiego
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia wschodnie - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość j. rosyjskiego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się w tym języku oraz tłumaczenie i rozumienie tekstów naukowych, prasowych i tekstów kultury. Znajomość dziejów krajów Europy Środkowo-Wschodniej i ich stosunków z państwem polskim.

Skrócony opis:

Głównym zadaniem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności tłumaczenia oraz analizowania i rozumienia tekstów źródłowych, literatury naukowej, materiałów prasowych dotyczących dziejów krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Nabyte umiejętności powinny wpłynąć na dokładniejsze zapoznanie się zarówno z historią tych krajów, jak i ich kulturą. Ważnym założeniem przedmiotu jest też poprawienie kompetencji językowych studentów (formułowanie wypowiedzi w języku rosyjskim).

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone będą na tłumaczenie oraz analizowanie tekstów naukowych dotyczących dziejów krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto część zajęć przeznaczonych będzie na zaznajomienie się z artykułami prasowymi, wybranymi samodzielnie przez studentów oraz z materiałami fonograficznymi i filmowymi.

Literatura:

Rosyjskojęzyczna literatura naukowa dotycząca dziejów krajów Europy Środkowo-Wschodniej, materiały pochodzące z Internetu (np. teksty prasowe), materiały przygotowane samodzielnie przez studentów, materiały filmowe i fonograficzne.

Efekty uczenia się:

potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą problematyki wschodniej w języku rosyjskim

swobodnie funkcjonuje w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji

jest przygotowany do pracy w dziedzinie obszaru zainteresowań, swobodnie operując w mowie i piśmie j. rosyjskim

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach (dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze), aktywność w przygotowaniu niezbędnych materiałów, wykazanie się kompetencjami językowymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.