Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-ES1-3PRG Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 3 rok 1 stopnia sem. zimowy Informatyka i ekonometria
3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Finanse przedsiębiorstw 0600-ES1-2FP
Historia gospodarcza 0600-ES1-1HGO

Założenia (opisowo):

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat zagadnień prawa gospodarczego w ujęciu właściwym dla prawa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej oraz obowiązków państwa w tym zakresie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat zagadnień prawa gospodarczego w ujęciu właściwym dla prawa publicznego,w tym w szczególności:

- podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania

- podmioty czynne i podmioty bierne prawa gospodarczego publicznego

- identyfikacja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej

- ogólne obowiązki przedsiębiorców

- ogólne obowiązki państwa na rzecz przedsiębiorców

- legalizacja działalności gospodarczej

- reglamentacja działalności gospodarczej

- działalność gospodarcza podmiotów zagranicznych w Polsce

- kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy

Pełny opis:

Rok: III

Semestr: 5

Liczba godzin: 30

Literatura:

- C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis

- M. Etel, A. Piszcz, W. Stachurski, J. Sieńczyło-Chlabicz, A. Żukowska, M. Nowikowska pod inspiracją naukową C. Kosikowskiego, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 (wyd. II), wyd. Lexis Nexis

Uzupełniająco:

- Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013 (wyd. 7), wyd. Lexis Nexis

- M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer

- C. Kosikowski, M. Etel, Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014, wyd. Temida 2

- J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a-8b [w serii:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Warszawa 2013, wyd. C.H.Beck

- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i inne wskazane w toku realizacji wykładu z przedmiotu

Efekty kształcenia:

Zgodne z programem i planem studiów

Metody i kryteria oceniania:

Wykład i konsultacje z przedmiotu oraz praca własna studenta.

Egzamin, praca własna (prezentacja) oraz ocenianie ciągłe (aktywność w toku wykładu).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Mróz
Prowadzący grup: Teresa Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykład dotyczy prawnie uwarunkowanych zasad funkcjonowania gospodarki. Przedmiotem wykładu są instrumentów prawne oddziaływania państwa na gospodarkę,ocena ich zakresu i uwarunkowania zastosowania instrumentów prawnych właściwych w gospodarce rynkowej. Ponadto omawiane będą formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej i ich specyfika.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu będą następujące zagadnienia:

Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego oraz jego zakres przedmiotowy i podmiotowy;

Regulacja prawna stosunku państwa do działalności gospodarczej;

Państwowa ochrona prawna konkurencji;

Przedsiębiorcy i ich klasyfikacja;

Nadzór państwa nad rynkiem kapitałowym;

Publicznoprawne regulacje w zakresie energetyki i telekomunikacji;

Publicznoprawne regulacje w zakresie transportu;

Publicznoprawna regulacja bankowości;

Publicznoprawna regulacja ubezpieczeń;

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej - charakterystyka zasad konstrukcji prawnych na gruncie prawa gospodarczego prywatnego;

Spółki osobowe i kapitałowe;

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym;

Umowy w obrocie gospodarczym, rola, zawieranie umów, zasady wykonywania i odpowiedzialność odszkodowawcza;

Podstawowe umowy w obrocie gospodarczym;

Literatura:

1. A. Pawłowski (red.), Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011;

2. C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej; Warszawa 2010;

3. T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2018;

4. Z. Snażyk, A. Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2012.

G. Domański, Understanding Modern Company Law, Warszawa 2005;

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Zapolska
Prowadzący grup: Karolina Zapolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.