Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-IS2-2PM2 Kod Erasmus / ISCED: 11.305 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska 2
Jednostka: Instytut Informatyki.
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 20.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Pracownia magisterska 1 0600-IS2-2PM1

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest ukierunkowanie studenta do opracowania i napisania pracy magisterskiej. Treści przedmiotu: opis uzasadnienia celu pracy magisterskiej, opis aktualnego stanu wiedzy związanej z tematem pracy, poszukiwanie informacji w literaturze, również w językach obcych, planowanie, przeprowadzanie i krytyczna ocena eksperymentów, przedstawienie wyników badań w samodzielnie napisanej pracy.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne / niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki:Informatyka obszar nauk ścisłych i technicznych

Rok studiów / semestr: 2 / 4

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Przedmioty wprowadzające: Pracownia magisterska 1,

Laboratorium: 75

Metody dydaktyczne: konsultacje, prezentacje

Punkty ECTS: 20

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- laboratorium 75h

Zapoznanie z literaturą: 150h

Zadania projektowe realizowane w domu: 300h

Udział w konsultacjach: 15h

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 90h, 3 ECTS

o charakterze praktycznym: 375h, 13 ECTS

Literatura:

Adekwatna do prezentowanych tematów.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

zna terminologię informatyczną związaną z wybraną specjalnością; K_W01, K_W02

zna najnowsze osiągnięcia w dziedzinie informatyki związane ze studiowaną specjalnością; K_W15

potrafi wyszukiwać informacje w literaturze i mediach elektronicznych, także w języku obcym; K_U01, K_U04

potrafi przygotować opracowanie wykonanych przez siebie badań w formie pracy pisemnej; K_U02

potrafi dokonać oceny przydatności nowych osiągnięć w informatyce w zakresie studiowanej specjalności; K_U20

kreatywnie rozwiązuje problemy; K_K01

rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i dokształcania się w kierunku wybranej specjalności, również z wykorzystaniem nowoczesnych mediów elektronicznych; K_K03, K_K05

potrafi określić kolejność podejmowanych działań i ich priorytety; K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bołtuć, Anna Gomolińska, Marta Kapturczak, Artur Korniłowicz, Andrzej Kużelewski, Adam Naumowicz, Wiesław Półjanowicz, Mariusz Rybnik, Dominik Tomaszuk, Luba Uba, Eugeniusz Zieniuk
Prowadzący grup: Agnieszka Bołtuć, Anna Gomolińska, Marta Kapturczak, Artur Korniłowicz, Andrzej Kużelewski, Adam Naumowicz, Wiesław Półjanowicz, Mariusz Rybnik, Dominik Tomaszuk, Luba Uba, Eugeniusz Zieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bołtuć, Adam Bonda, Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, Andrzej Kużelewski, Adam Naumowicz, Karol Pąk, Wiesław Półjanowicz, Mariusz Rybnik, Dominik Tomaszuk, Eugeniusz Zieniuk
Prowadzący grup: Agnieszka Bołtuć, Adam Bonda, Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, Andrzej Kużelewski, Adam Naumowicz, Karol Pąk, Wiesław Półjanowicz, Mariusz Rybnik, Dominik Tomaszuk, Eugeniusz Zieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.