Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat języka obcego 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-MS1-1LJO1 Kod Erasmus / ISCED: 09.102 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka obcego 1
Jednostka: Instytut Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście sytuacji życia codziennego i języka do celów specjalistycznych.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 1, semestr: 1

Prerekwizyty: brak

ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w ćwiczeniach i w pisemnym zaliczeniu przedmiotu 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 15x2h = 30h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach 15x1h = 15h

realizacja zadań projektowych: prezentacji obcojęzycznych 2 x 6h = 12h

przygotowanie do pisemnego zaliczenia 2h + 2h = 4h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 32 godzin, 1 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 93 godzin, 3 ECTS

Literatura:

Latham-Koeing, c., Oxended, C. (2014) New English File Intermediate Plus. Oxford.

Business Vocabulary in Use Advanced (2010) Joy Godwin, Lyn Strutt

Test your professsional English (2005) Simon Sweeney

Professional Vocabulary in Use. Finance (2009) Ian MacKenzie

The Economist – www.economist.com

Time – www.time.com

The Investopedia - www.investopedia.com

Materiały autorskie prowadzącego

Efekty uczenia się:

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą terminologii matematycznej w językach obcych; obserwacja ciągła aktywności studenta.

Potrafi przygotować w języku obcym streszczenie popularnego artykułu z matematyki; egzamin pisemny/ustny; prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach.

Potrafi przetłumaczyć na język polski popularny artykuł z matematyki opublikowany w języku obcym; egzamin pisemny/ustny; prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach.

Umie przygotować w języku obcym autoprezentację, krótki referat dotyczący podstawowych pojęć matematycznych (hasło encyklopedyczne); prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach, obserwacja ciągła aktywności studenta.

Potrafi omówić w języku obcym wykresy i wyniki obliczeń matematycznych; prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach, obserwacja ciągła aktywności studenta.

Potrafi napisać: list nieformalny i oficjalny, raport; prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie semestru studenci pisać będą co najmniej:

-jedno kolokwium

-jedną kartkówkę ze słówek

-jedną pracę pisemną.

W zależności od zakresu tematycznego studenci będą też zobowiązani wykonać prezentację multimedialną w grupach.

Z ocen cząstkowych wyciągana będzie średnia, która będzie oceną na koniec semestru.

Aktywność na zajęciach może podnieść ocenę cząstkową o pół stopnia.

Dozwolone są dwie nieobecności na zajęciach; każdą kolejną nieobecność należy przyjść i odrobić na konsultacjach prowadzącego.

W ramach odrabiania nieobecności student tłumaczy artykuł o tematyce ekonomicznej (około 1,5 strony) z języka angielskiego na język polski. Na konsultacjach student odpytywany jest z tłumaczenia.

Jeśli student opuści więcej niż połowę zajęć, zaliczenie przedmiotu ustalane będzie indywidualnie w porozumieniu z wydziałem.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich, Maximilian Schmidt
Prowadzący grup: Maximilian Schmidt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.