Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System podatkowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AN2-1SPY Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System podatkowy
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 2L niestac.II st. studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie ogólnych zagadnień z zakresu prawa podatkowego (w tym głównie dotyczących powstawania i wygasania zobowiązań podatkowych) oraz charakterystyka polskiego systemu podatkowego, na który składają się podatki stanowiące dochód budżetu państwa oraz gminy. W oparciu o analizę materiału normatywnego studenci poznają elementy konstrukcyjne każdego z podatków, które składają się na polski system podatkowy.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zarysu polskiego systemu podatkowego. W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe instytucje składające się na ten system (w szczególności - konstrukcje podatków). W założeniu studenci będą mieli możliwość zapoznania się z tekstami ustaw podatkowych oraz ze sposobami interpretowania ich przepisów. Na wykładzie zostaną także zasygnalizowane niektóre mankamenty uregulowań z zakresu materialnego prawa podatkowego (przepisy niejasne, wywołujące rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych).

Pełny opis:

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

1. Pojęcie systemu podatkowego, prawa podatkowego, źródła prawa podatkowego

2.Pojęcie podatku, konstrukcja wewnętrzna podatku (podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, tryb i warunki płatności, ulgi, zwolnienia i wyłączenia), funkcje podatków, klasyfikacje podatków.

3.Powstawanie zobowiązań podatkowych (sposoby, decyzje ustalające i określające wysokość zobowiązania podatkowego, samoobliczenie podatku).

4. Interpretacje prawa podatkowego, terminy płatności, wygasanie zobowiązań

5. Podatki stanowiące dochód budżetu państwa – omówienie konstrukcji poszczególnych podatków:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

- Zryczałtowane formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

- Podatek dochodowy od osób prawnych

- Podatek od towarów i usług

- Podatek akcyzowy

- Podatek od gier

- Podatek od wydobycia niektórych kopalin

6. Podatki stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego – omówienie konstrukcji poszczególnych podatków:

- Podatek od spadków i darowizn

- Podatek od czynności cywilnoprawnych

- Opłata skarbowa

- Podatek od nieruchomości

- Podatek rolny i leśny

- Podatek od środków transportowych

- Opłata miejscowa, uzdrowiskowa, od posiadania psów

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Etel L. (red.), Dowgier R., Liszewski G., Popławski M., Presnarowicz S., Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013.

2. Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2005.

3. Dowgier R., Prawo podatkowe – ściąga akademicka, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

Literatura uzupełniająca:

1. Głuchowski J., Patyk J, Zarys polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2011.

2. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, wyd. V, Warszawa 2013.

3. Olesińska A., Polskie prawo podatkowe, Toruń 2012.

4. Smoleń P. (red.), Wójtowicz W. (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

Efektem kształcenia będzie zapoznanie się studentów z obecnie obowiązującym w Polsce systemem podatkowym. Studenci poznają podstawowe zagadnienia ogólne związane z prawem podatkowym, a następnie zasady funkcjonowania poszczególnych podatków. Dodatkowo poznają najnowsze orzecznictwo dotyczące omawianych zagadnień.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Bobrus-Nowińska
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zarysu polskiego systemu podatkowego. W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe instytucje składające się na ten system (w szczególności - konstrukcje podatków). W założeniu studenci będą mieli możliwość zapoznania się z tekstami ustaw podatkowych oraz ze sposobami interpretowania ich przepisów. Na wykładzie zostaną także zasygnalizowane niektóre mankamenty uregulowań z zakresu materialnego prawa podatkowego (przepisy niejasne, wywołujące rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych).

Pełny opis:

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

I. Wykład 1 - 2 godziny

1. Pojęcie systemu podatkowego, prawa podatkowego, źródła prawa podatkowego

2.Pojęcie podatku, konstrukcja wewnętrzna podatku (podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, tryb i warunki płatności, ulgi, zwolnienia i wyłączenia), funkcje podatków, klasyfikacje podatków.

II. Wykład 2 - 2 godziny

1.Powstawanie zobowiązań podatkowych (sposoby, decyzje ustalające i określające wysokość zobowiązania podatkowego, samoobliczenie podatku).

2. Interpretacje prawa podatkowego, terminy płatności, wygasanie zobowiązań.

III. Wykład 3 - 2 godziny

1. Podatki stanowiące dochód budżetu państwa – omówienie konstrukcji poszczególnych podatków

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych - harmonizacja z prawem UE, podmiot, przedmiot opodatkowania

IV. Wykład 4 - 2 godziny

Podatek dochodowy od osób fizycznych - podstawa opodatkowania, koszty uzyskania przychodu, zwolnienia

V. Wykład 5 - 2 godziny

Zryczałtowane formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

VI. Wykład 6 - 2 godziny

1.Podatek dochodowy od osób prawnych

2. Podatek od towarów i usług

VII. Wykład 7 - 2 godziny

Podatek od towarów i usług, Podatek akcyzowy

VIII. Wykład 8 - 2 godziny

1. Podatek od gier

2. Podatek od wydobycia niektórych kopalin

3. Podatki stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego – omówienie konstrukcji poszczególnych podatków:

- Podatek od spadków i darowizn

- Podatek od czynności cywilnoprawnych

- Opłata skarbowa

- Podatek od nieruchomości

- Podatek rolny i leśny

- Podatek od środków transportowych

- Opłata miejscowa, uzdrowiskowa, od posiadania psów

Literatura:

Literatura obowiazkowa

1. Etel L. (red.), Dowgier R., Liszewski G., Popławski M., Presnarowicz S., Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013.

2. Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2005.

3. Dowgier R., Prawo podatkowe – ściąga akademicka, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Głuchowski J., Patyk J, Zarys polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2011.

2. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, wyd. V, Warszawa 2013.

3. Olesińska A., Polskie prawo podatkowe, Toruń 2012.

4. Smoleń P. (red.), Wójtowicz W. (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.