Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka trzy tygodnie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AS1-2PRA Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Praktyka trzy tygodnie
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem praktyki jest praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu, w tym umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne, nauki prawne.

Rok studiów/semestr – rok II/semestr IV.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – trzy tygodnie praktyki zawodowej.

Metody dydaktyczne – praktyka zawodowa.

Punkty ECTS – 5.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 0 godz., odbycie praktyki zawodowej 125 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 0 godz., egzamin 0 godz. Razem: 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 0 godzin, co odpowiada 0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godz., co odpowiada 5,0 pkt ECTS.

Literatura:

Brak

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent

- potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne z zakresu administracji - K_U01

- właściwie posługuje się podstawową terminologią związaną z administracją - K_U02

- potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych w administracji - K_U03

- wykorzystuje zdobytą wiedzę w zakresie prawa i administracji, do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej - K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - K_K02

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu - K_K04

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności - K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Praktyka zawodowa zaliczana jest przez opiekuna praktyki powołanego przez Dziekana Wydziału Prawa na podstawie dziennika praktyk przedłożonego przez studenta, umowy o pracę i innych dokumentów potwierdzających odbycie praktyki przez studenta lub zaświadczenia o odbyciu praktyki w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Witoszko
Prowadzący grup: Wioletta Witoszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Huzarska
Prowadzący grup: Joanna Huzarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.