Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona prawna i odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-BN1-3IC Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ochrona prawna i odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L niestac.I st.studia bezpieczeństwa narodowego- przedmioty obowiązkowe
Bezp.Narodowe Niestacjonarne 3 rok 1 stopia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego

Wymagania (lista przedmiotów):

Ochrona prawna i odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych 0700-BN1-3IC

Założenia (opisowo):

Przedmioty wprowadzające: Podstawy prawoznawstwa, Konstytucyjny system organów państwowych, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne

Pełny opis:

Konwersatorium

1. Ogólne zasady odpowiedzialności karnej (2 godziny)

2. System sankcji karnych (2 godziny)

3. Pojęcie funkcjonariusza publicznego (2 godziny)

4. Szczególna ochrona prawna funkcjonariuszy publicznych (2 godziny)

5. Charakterystyka przestępstw indywidualnych funkcjonariuszy publicznych (2 godziny)

6. Odpowiedzialność cywilnoprawna (2 godziny)

7. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej (2 godziny)

8. Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych (2 godziny)

Literatura:

1. M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013

2. Jacek Giezek (red.), Natalia Kłączyńska, Grzegorz Łabuda, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

3. A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010

4. A. Zoll (red.), Kodeks karny, Część ogólna i Część szczególna, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa t. I (2012), t. II (2013), t. III (2008)

5. T. Bojarski (red.), A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2012.

6. E. Gniewek (red.), P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013

7. K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013

8. Z. Banaszczyk, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012

9. M. Safjan, K. J. Matuszyk, Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami ochrony prawnej i odpowiedzialności osób fizycznych, a w szczególności specjalnej grupy, do której należą funkcjonariusze publiczni. W szczególności zaprezentowane zostaną poszczególne typy czynów zabronionych.

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Dąbrowska
Prowadzący grup: Marta Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Konwersatorium

1. Ogólne zasady odpowiedzialności karnej

2. System sankcji karnych

3. Pojęcie funkcjonariusza publicznego

4. Szczególna ochrona prawna funkcjonariuszy publicznych

5. Charakterystyka przestępstw indywidualnych funkcjonariuszy publicznych

6. Odpowiedzialność cywilnoprawna

7. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej

8. Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych

Literatura:

1. M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013

2. Jacek Giezek (red.), Natalia Kłączyńska, Grzegorz Łabuda, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

3. A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010

4. A. Zoll (red.), Kodeks karny, Część ogólna i Część szczególna, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa t. I (2012), t. II (2013), t. III (2008)

5. T. Bojarski (red.), A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2012.

6. E. Gniewek (red.), P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013

7. K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013

8. Z. Banaszczyk, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012

9. M. Safjan, K. J. Matuszyk, Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2009

Uwagi:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami ochrony prawnej i odpowiedzialności osób fizycznych, a w szczególności specjalnej grupy, do której należą funkcjonariusze publiczni. W szczególności zaprezentowane zostaną poszczególne typy czynów zabronionych.

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Dąbrowska
Prowadzący grup: Marta Dąbrowska, Marta Dzieniszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Konwersatorium

1. Ogólne zasady odpowiedzialności karnej

2. System sankcji karnych

3. Pojęcie funkcjonariusza publicznego

4. Szczególna ochrona prawna funkcjonariuszy publicznych

5. Charakterystyka przestępstw indywidualnych funkcjonariuszy publicznych

6. Odpowiedzialność cywilnoprawna

7. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej

8. Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych

Literatura:

1. M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013

2. Jacek Giezek (red.), Natalia Kłączyńska, Grzegorz Łabuda, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

3. A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010

4. A. Zoll (red.), Kodeks karny, Część ogólna i Część szczególna, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa t. I (2012), t. II (2013), t. III (2008)

5. T. Bojarski (red.), A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2012.

6. E. Gniewek (red.), P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013

7. K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013

8. Z. Banaszczyk, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012

9. M. Safjan, K. J. Matuszyk, Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2009

Uwagi:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami ochrony prawnej i odpowiedzialności osób fizycznych, a w szczególności specjalnej grupy, do której należą funkcjonariusze publiczni. W szczególności zaprezentowane zostaną poszczególne typy czynów zabronionych.

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny na ocenę

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.