Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-BN1-3IT Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo finansowe
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L niestac.I st.studia bezpieczeństwa narodowego- przedmioty obowiązkowe
Bezp.Narodowe Niestacjonarne 3 rok 1 stopia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Gwarantem bezpieczeństwa finansowego państwa jest przede wszystkim system organów i służb oraz mechanizmy kontroli i nadzoru nad finansami publicznymi. Jest on bardzo rozbudowany, co wynika z samej definicji finansów publicznych.

Na system finansów publicznych składa się szereg podsystemów takich jak np. system budżetowy, system bankowy, system ubezpieczeń społecznych czy system rynków kapitałowych. We wszystkich tych sektorach wydzielono odpowiednie organy i procedury związane z zabezpieczeniem ich prawidłowego funkcjonowania.

Celem przedmiotu jest prezentacja trzech aspektów bezpieczeństwa finansowego:

1. materialnego – związanego z systemem finansów państwa

2. organizacyjnego – organy i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo finansowe państwa

3. proceduralnego – procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego

Pełny opis:

Konwersatoria obejmują następujące zagadnienia:

Zajęcia 1 - 2 godziny

1. Przedstawienie treści programowych oraz metod dydaktycznych.

2. Pojęcie bezpieczeństwa finansowego.

3. Pojęcie finansów publicznych

4. Funkcje finansów publicznych

5. Środki publiczne (dochody, przychody, inne środki publiczne)

6. Wydatki i rozchody publiczne

Zajęcia 2 - 2 godziny

System budżetowy państwa:

1. Pojęcie i charakter prawny budżetu

2. Zasady budżetowe

3. Konstytucyjne regulacje dotyczące budżetu

4. Zasady opracowywania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa

Zajęcia 3 -2 godziny

1. Kontrola finansowa (pojęcie, klasyfikacje, zasady, podmioty)

2. Organy podatkowe (pozycja ustrojowa, właściwość, kompetencje):

a. Minister finansów

b. Organy podatkowe administracji rządowej podległe ministrowi finansów:

- Dyrektorzy izb administracji skarbowej oraz naczelnicy urzędów skarbowych, naczelnicy urzędów celno -skarbowych

c. Wójt, burmistrz (prezydent miasta)

d. Samorządowe kolegia odwoławcze

Zajęcia 4 - 2 godziny

Kontrola skarbowa i kontrola podatkowa

1. Organy kontroli celno- skarbowej i kontroli podatkowej

2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli celno- skarbowej

3. Postępowanie kontrolne

4. Wywiad skarbowy

5. Kontrola podatkowa

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, wyd. 3, Warszawa 2008,

2. A. Drwiłło, Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2011,

3. L. Etel (red.), Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013,

4. P. Smoleń (red.), System organów podatkowych w Polsce, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Pietrasz, W. Stachurski, Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz, Warszawa 2011,

2. C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, S. Presnarowicz, M. Popławski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. V, Warszawa 2013,

3. J. M. Salachna, Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Efektem kształcenia będzie zrozumienie podstawowych mechanizmów związanych z funkcjonowaniem finansów publicznych, oraz systemem organów i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo finansowe państwa. Dodatkowo studenci poznają także procedury, w ramach których organy te oraz służby działają.

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu

1. Uczestnictwo w konwersatoriach.

2. Punkty zgromadzone za rozwiązywanie zadań w formie e-learningu (w ramach każdego modułu e-learning będzie do zdobycia 5 pkt, w sumie 40 pkt za zajęcia prowadzone w tej formie).

3. Egzamin pisemny w formie testu z zakresu materiału nie objętego e-learningiem (10 pkt).

Warunkiem podejścia do egzaminu końcowego - pisemnego testu jest uzyskanie przynajmniej 70% możliwych punktów uzyskanych za rozwiązywanie zadań w ramach metody e-learningu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Bobrus-Nowińska
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Gwarantem bezpieczeństwa finansowego państwa jest przede wszystkim system organów i służb oraz mechanizmy kontroli i nadzoru nad finansami publicznymi. Jest on bardzo rozbudowany, co wynika z samej definicji finansów publicznych.

Na system finansów publicznych składa się szereg podsystemów takich jak np. system budżetowy, system bankowy, system ubezpieczeń społecznych czy system rynków kapitałowych. We wszystkich tych sektorach wydzielono odpowiednie organy i procedury związane z zabezpieczeniem ich prawidłowego funkcjonowania.

Celem przedmiotu jest prezentacja trzech aspektów bezpieczeństwa finansowego:

1. materialnego – związanego z systemem finansów państwa

2. organizacyjnego – organy i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo finansowe państwa

3. proceduralnego – procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego

Pełny opis:

Konwersatoria obejmują następujące zagadnienia:

Zajęcia 1 - 2 godziny

1. Przedstawienie treści programowych oraz metod dydaktycznych.

2. Pojęcie bezpieczeństwa finansowego.

3. Pojęcie finansów publicznych

4. Funkcje finansów publicznych

5. Środki publiczne (dochody, przychody, inne środki publiczne)

6. Wydatki i rozchody publiczne

Zajęcia 2 - 2 godziny

System budżetowy państwa:

1. Pojęcie i charakter prawny budżetu

2. Zasady budżetowe

3. Konstytucyjne regulacje dotyczące budżetu

4. Zasady opracowywania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa

Zajęcia 3 -2 godziny

1. Kontrola finansowa (pojęcie, klasyfikacje, zasady, podmioty)

2. Organy podatkowe (pozycja ustrojowa, właściwość, kompetencje):

a. Minister finansów

b. Organy podatkowe administracji rządowej podległe ministrowi finansów:

- Dyrektorzy izb skarbowych oraz naczelnicy urzędów skarbowych

- Dyrektorzy izb celnych oraz naczelnicy urzędów celnych

c. Wójt, burmistrz (prezydent miasta)

d. Samorządowe kolegia odwoławcze

Zajęcia 4 - 2 godziny

Kontrola skarbowa i kontrola podatkowa

1. Organy kontroli skarbowej i kontroli podatkowej

2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli skarbowej

3. Postępowanie kontrolne

4. Wywiad skarbowy

5. Kontrola podatkowa

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, wyd. 3, Warszawa 2008,

2. A. Drwiłło, Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2011,

3. L. Etel (red.), Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013,

4. P. Smoleń (red.), System organów podatkowych w Polsce, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Pietrasz, W. Stachurski, Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz, Warszawa 2011,

2. C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, S. Presnarowicz, M. Popławski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. V, Warszawa 2013,

3. J. M. Salachna, Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Bobrus-Nowińska
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Gwarantem bezpieczeństwa finansowego państwa jest przede wszystkim system organów i służb oraz mechanizmy kontroli i nadzoru nad finansami publicznymi. Jest on bardzo rozbudowany, co wynika z samej definicji finansów publicznych.

Na system finansów publicznych składa się szereg podsystemów takich jak np. system budżetowy, system bankowy, system ubezpieczeń społecznych czy system rynków kapitałowych. We wszystkich tych sektorach wydzielono odpowiednie organy i procedury związane z zabezpieczeniem ich prawidłowego funkcjonowania.

Celem przedmiotu jest prezentacja trzech aspektów bezpieczeństwa finansowego:

1. materialnego – związanego z systemem finansów państwa

2. organizacyjnego – organy i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo finansowe państwa

3. proceduralnego – procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego

Pełny opis:

Konwersatoria obejmują następujące zagadnienia:

Zajęcia 1 - 2 godziny

1. Przedstawienie treści programowych oraz metod dydaktycznych.

2. Pojęcie bezpieczeństwa finansowego.

3. Pojęcie finansów publicznych

4. Funkcje finansów publicznych

5. Środki publiczne (dochody, przychody, inne środki publiczne)

6. Wydatki i rozchody publiczne

Zajęcia 2 - 2 godziny

System budżetowy państwa:

1. Pojęcie i charakter prawny budżetu

2. Zasady budżetowe

3. Konstytucyjne regulacje dotyczące budżetu

4. Zasady opracowywania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa

Zajęcia 3 -2 godziny

1. Kontrola finansowa (pojęcie, klasyfikacje, zasady, podmioty)

2. Organy podatkowe (pozycja ustrojowa, właściwość, kompetencje):

a. Minister finansów

b. Organy podatkowe administracji rządowej podległe ministrowi finansów:

- Dyrektorzy izb skarbowych oraz naczelnicy urzędów skarbowych

- Dyrektorzy izb celnych oraz naczelnicy urzędów celnych

c. Wójt, burmistrz (prezydent miasta)

d. Samorządowe kolegia odwoławcze

Zajęcia 4 - 2 godziny

Kontrola skarbowa i kontrola podatkowa

1. Organy kontroli skarbowej i kontroli podatkowej

2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli skarbowej

3. Postępowanie kontrolne

4. Wywiad skarbowy

5. Kontrola podatkowa

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, wyd. 3, Warszawa 2008,

2. A. Drwiłło, Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2011,

3. L. Etel (red.), Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013,

4. P. Smoleń (red.), System organów podatkowych w Polsce, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Pietrasz, W. Stachurski, Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz, Warszawa 2011,

2. C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, S. Presnarowicz, M. Popławski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. V, Warszawa 2013,

3. J. M. Salachna, Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.