Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Regulacja prawna działalności gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-BS2-2RI Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Regulacja prawna działalności gospodarczej
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 2L stac.II st.studia bezpieczeństwa narodowego- przedmioty obowiązkowe
BN.Stacj. 2 rok 2 stop. sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia,

Profil kształcenia: ogólnoakademicki,

Forma studiów: stacjonarne,

Kod przedmiotu: 0700-BS2-2RI

Język przedmiotu: język polski

Rodzaj przedmiotu: Moduł 23 - Regulacja prawna działalności gospodarczej

Rok studiów / semestr: rok II / semestr IV

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 20 godz. wykładu

Metoda dydaktyczna: wykład, wykład ze slajdami, konsultacje z przedmiotu oraz praca własna studenta.

Forma zaliczenia przedmiotu: Egzamin pisemny

Punkty ECTS: 2

Wskaźniki ilościowe

Aktywność studenta:

20 godz. - udział w wykładach

5 godz. - udział w konsultacjach

5 godz. - przygotowanie do wykładu

20 godz. - przygotowanie do egzaminu

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 25 godz. 1 pkt. ECTS,

o charakterze praktycznym: 0 godz. 0 pkt. ECTS

Literatura:

- ustawa z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

- ustawa z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

- ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

- Z. Snażyk, A. Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze, wyd. CH Beck, 2019

- G. Kozieł (red.), Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz, wyd. CH Beck, 2019

Efekty uczenia się:

1. Zna w stopniu pogłębionym: sposoby pozyskiwania wiedzy o aktualnych regulacjach prawa krajowego i międzynarodowego, metody i techniki pozyskiwania innych danych i ich analiz oraz interpretacji tekstów prawnych – K_W07

2. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego – K_W12

3. Potrafi prognozować i modelować złożone procesy związane z bezpieczeństwem narodowym w aspekcie także ekonomicznym z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi – K_U05

4. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób – K_K01

5. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przejmując w niej różne role – K_K02

6. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności – K_K06

7. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach, organach i instytucjach realizujących działania związane z bezpieczeństwem narodowym – K_K07

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Korycińska-Rządca
Prowadzący grup: Paulina Korycińska-Rządca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Bobrus-Nowińska
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.