Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia praktyczne3-Prawo rolne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-DP3-3ZPRROL Kod Erasmus / ISCED: 10.901 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Zajęcia praktyczne3-Prawo rolne
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L III stopnia studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

W ramach zajęć doktorant prowadzi lub współprowadzi zajęcia dydaktyczne

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - praktyka zawodowa.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów - rok III/ sem. VI-VII.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin praktyk zawodowych - 15 godz.

Metody dydaktyczne - prowadzenie przez doktoranta wykładu, ćwiczeń, konsultacje.

Punkty ECTS - 1.

Bilans nakładu pracy studenta - 15 godz. prowadzenia przez doktoranta zajęć, 5 godz. udział w konsultacjach, przygotowanie do zajęć 5 godz. Razem 25 godzin, co odpowiada 1 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 5 godzin, co odpowiada 0,2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 20 godz., co odpowiada 0,8 pkt ECTS.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- Zaplanować proces realizacji zarówno zadań dydaktycznych, jak i badawczych, w tym umie wyznaczyć służące temu środki (metody i techniki badawcze) oraz uzasadnić adekwatność ich zastosowania (SD_UO02)

- Praktycznie posługiwać się metodami dydaktycznymi nowoczesnymi technikami nauczania, prowadząc zajęcia na wyższej uczelni (SD_UU02)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotowy do:

- Poczuwania się do odpowiedzialności za stan nauki prawa oraz za stan świadomości prawnej społeczeństwa (SD_KO01)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceniania i zaliczenia przedmiotu jest opinia opiekuna praktyk zawodowych, tj. osoby prowadzącej przedmiot l

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Bieluk
Prowadzący grup: Jerzy Bieluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Bieluk
Prowadzący grup: Jerzy Bieluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.