Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kryminalistyka ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-KN1-2KRO Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kryminalistyka ogólna
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L niestac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
Kryminologia Niestacjonarna 2 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć podstawą wiedzę z zakresu kryminologii oraz prawoznawstwa.

Skrócony opis:

Według jednaj ze współczesnych i stosunkowo najszerszej definicji kryminalistyki autorstwa prof. Kasprzaka jest to nauka praktyczna wykorzystywana w procedurach prawnych, obejmującą technikę, taktykę i strategię zwalczania przestępczości oraz innych niekorzystnych społecznie zjawisk. Kryminalistyka zajmuje się poznawaniem metod popełniania przestępstw, wykrywaniem faktu ich popełnienia oraz wykrywaniem sprawców, a także metodom zapobiegania przestępstwom. Wiedza z zakresu kryminalistyki na poziomie akademickim jest nieodzowna dla studentów, którzy chcieliby służyć w organach ścigania i służbach specjalnych.

Pełny opis:

Zakłada się przedstawienie podstawowych treści programowych związanych z nauczaniem kryminalistyki na poziomie uniwersyteckim. W szczególności będzie to dotyczyło kwestii związanych z podstawowymi zagadnieniami historycznymi, definicyjnymi i terminologicznymi, wybranymi zagadnieniami z zakresu techniki, taktyki oraz strategii kryminalistycznej. Wykład ma za zadanie przedstawienie następujących treści merytorycznych:

1. Historia powstania i ewolucji nauki kryminalistyki

2. Podstawowe pojęcia, działy, zasady kryminalistyki

3. Charakterystyka i znaczenie śladów kryminalistycznych

4. Wybrane techniki kryminalistyczne (np. daktyloskopia, traseologia, mechanoskopia, fonoskopia, biologia kryminalistyczna, osmologia, informatyka śledcza)

5. Wybrane aspekty taktyki kryminalistycznej (np. pierwsze informacje o przestępstwie, badanie miejsca zdarzenia, wersja kryminalistyczna, taktyka przesłuchania, okazania)

6. Wybrane zagadnienia strategii kryminalistycznej

7. Wybrane kwestie instytucjonalne i organizacyjne

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kasprzak J., Młodziejowski B., Kasprzak W., Kryminalistyka, Zarys systemu, Difin, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

Czeczot Z., Tomaszewski T., Kryminalistyka ogólna, Wyd. “Comer”, Toruń 1996.

Gutekunst W., Kryminalistyka: zarys systematycznego wykładu, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1974.

Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach śledczych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Wydawnictwo “Zakamycze”, Kraków 2005.

Hołyst B., Kryminalistyka, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2010.

Kędzierska G., Kędzierski W., Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2011.

Kulicki M., Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Stępka L., Kryminalistyka: wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.

Widacki J., Kryminalistyka, C.H.Beck, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma podstawową wiedzę o powiązaniach kryminologii z innymi naukami (w szczególności z psychologią, socjologią, psychiatrią, statystyką, pedagogiką resocjalizacyjną, naukami penalnymi) - egzamin pisemny

- ma podstawową wiedzę o instrumentach prawnych i instytucjonalnych w zakresie rozwiązywania istotnych problemów społecznych, w tym przestępczości oraz patologii społecznych - egzamin pisemny

- ma wiedzę z zakresu profilaktyki społecznej, kryminologicznej, kryminalistycznej i wiktymologicznej - egzamin pisemny

Umiejętności:

- potrafi opracowywać założenia programów w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w aspekcie kryminologicznym, kryminalistycznym i wiktymologicznym - praca pisemna

- prawidłowo posługuje się, zarówno normami prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego, prawa wykroczeń, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa konstytucyjnego, jak i regułami znanymi kryminalistyce, wiktymologii, socjologii w celu rozwiązania konkretnego zadania - egzamin pisemny

- potrafi stawiać problemy badawcze i z wykorzystaniem odpowiednich metod je rozwiązywać - praca zaliczeniowa

Kompetencje:

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - praca zalieczeniowa

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu - praca zaliczeniowa

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny na ocenę w postaci odpowiedzi na pytania w formie opisowej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany przez prowadzącego temat w zespołach dwu- lub trzyosobowych.

Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kasprzak
Prowadzący grup: Jerzy Kasprzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Marta Dzieniszewska, Wojciech Filipkowski, Milena Zajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.